nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Aki nem volt ott oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Aki nem volt ott
Megtekinthető a 2011. november 8-i közmeghallgatás írásos összefoglalója az önkormányzat tevékenységéről.

Közmeghallgatás 2011. november 8. - összefoglaló


Gazdálkodás

Önkormányzatunk költségvetésének fő összege év végére várhatóan 1.082 m Ft.
Önkormányzatunk 429 m Ft-ot biztosított az intézmények fenntartására. (az államtól 153 m Ft-ot, beruházásra pályázatból 76 m Ft, egyéb bevételből 28 m Ft-ot, önkormányzati támogatásként 172 m Ft-ot.)
Adóbevételünk várhatóan 220 m. Ft-ra teljesül.
A testület a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó egyéb feladatok (helyi utak, síkosság-mentesítés, városgazdálkodás, temetőfenntartás, egészségház, szociális támogatások, valamint egyéb társadalmi és civil szervezetek fenntartására 433 m Ft-ot biztosított.
Fejlesztésekre: 100 m Ft-ot fordított, melyből a legjelentősebb a Gyermekjóléti Szolgálat nyergesi telephelyű beruházásra, melyre a szükséges ráfordítást a Nyergesi Önkormányzat biztosított és Európai Uniós támogatásból valósult meg. Másik ilyen jelentősebb beruházásunk a Dögkút rekultivációja volt.
Felújításokra ebben az évben nem került sor.

Az év folyamán 65 millió forint 1 éven belüli lejáratú hitelt felvételére kényszerült az önkormányzat, valamint további 35 millió forint hitel felvételére van szükség a működőképesség megőrzéséhez. Mindemellett 100 millió folyószámlahitel felhasználásával is élt az év folyamán az önkormányzat.

- Az önkormányzat több értékesíthető ingatlanát meghirdette eladásra.
Elsősorban a volt Petőfi Iskola épületét, a Postakocsi épületét, valamint a 8 db Gerecse utcai telket, valamint több kisebb építési telket. (A Gerecse utcai telkek árát a kereslet növelése érdekében lecsökkentettük 3.800 e Ft-ra)
Ezen kívül művelhető önkormányzati földterületeket is meghirdettünk. Az eladandó ingatlanokra sajnos nem volt kereslet, külterületi művelhető földterületek közül mintegy 8 hektárnyi területet sikerült 4 tulajdonos részére értékesítenünk, melyből 5 millió forint bevétele származott az önkormányzatnak.

LábatLAN News  - a google pluson!

Településfejlesztés, beruházások, fejlesztések

Ebben az évben a szűkös anyagi lehetőségek korlátozták az önkormányzat beruházási, felújítási terveit, illetve azok megvalósítását.
Nincs lehetőségünk arra, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan folytatódjanak az egyébként indokolt intézményi beruházások. (2010. évben átadásra került az Arany Iskola bővített és felújított épülete valamint a Zengő óvoda energiakorszerűsítési munkái is befejeződtek.) Elengedhetetlenül szükség lenne a Micimackó Óvoda felújítására is, azonban ez kizárólag pályázati forrásból lehetséges, melyre jelen pillanatban lehetőséget, illetve pályázatot nem látunk.

- 2010. decemberétől a Komárom-Esztergom vasútútvonalon a személyszállítás újraindult.

- 2011.évi költségvetésünk egyetlen folyamatban lévő építési beruházása a Kuckó Családsegítő, Gyermekjóléti és Támogató Szolgálat Nyergesújfalun megvalósuló épületének megépítése. Az építésre Lábatlan -mint gesztor település- pályázhatott, így elvileg a mi beruházásunk, azonban költségvetésünket nem terheli, a szükséges saját forrást teljes egészében Nyergesújfalu Önkormányzata biztosítja. A kétszintes épület kivitelezési munkái 2010. évben megkezdődtek, a tervek szerint 2011. szeptember hónapban fejeződtek volna be, azonban a telek helyszíni kedvezőtlen adottságai miatt, pótmunkák elvégzése vált szükségessé, így várhatóan 2012. januárjában fejeződik be a teljes kivitelezés. A beruházás mintegy 85 millió forint, melyből a pályázati támogatás 50 millió forint.


- A HUSK CBC Határon Átnyúló Együttműködés Program keretében Önkormányzatunk támogatást nyert el a Lábatlan és Karva közötti révátkelő kialakítására. A projekt keretében Lábatlan és Karva között, valamint a Dunán hosszirányban közlekedő hajók kikötésére nyílik lehetőség a parti, valamint a vízi létesítmények kialakítása által. A pályázat megvalósítását elindítottuk. A révátkelő megvalósításához ez évben a szükséges engedélyeket nagy nehézségek árán sikerült beszereznünk, valamint a pályázat utófinanszírozása miatt a szükséges támogatást megelőlegező hitelkeret felvételére a pénzintézet kiválasztásra került. A beruházás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés elindult. A beruházással Lábatlanon a Hullám vendéglő mellett megépülnek a kikötőhöz tartozó parkolók, felújításra kerül a járda és kiépül a kikötő megközelítését szolgáló út, valamint maga az úszómű, mely a szociális blokkokat is tartalmazza. Karva település a tulajdonában álló hajó felújítását végzi el a pályázati forrásból. Az építési munkák várhatóan 2012-ben kezdődnek meg és 2013. tavaszán fejeződnek be. A Lábatlanra eső teljes beruházási költség mintegy 140 millió forint, melyből 133 millió forint pályázati támogatás, és 7 millió forint Lábatlan Önkormányzatának költségvetését terheli. Miután a pályázat utófinanszírozású, szükséges támogatást megelőlegező hitel felvétele is, melynek ügyintézése jelenleg van folyamatban.
(A településünkre eső összköltségvetés 489.462,61 €. Önerő mértéke 24.473,14 €. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Nemzeti Társfinanszírozásból származó források lehívásához szükséges támogatási szerződések aláírásra kerültek.)

- Aktív turisztikai szolgáltató hálózat létrehozására nyújtottunk be pályázatot a Happy Bike Kft. közreműködésével, mely illeszkedne a révátkelő pályázat által megnyíló turisztikai lehetőségek biztosításához.

- Pályázatot nyújtottunk be a KDOP-4.2.2-11 számú Lábatlan Város komplex kerékpárforgalmi fejlesztése címmel a Közép-dunántúli Operatív Program keretében.
A támogatás mértéke 85%.
A megépítésre tervezett szakaszok:
-Süttő közigazgatási határtól - József A. út csomópontjáig (CBA)
-Nyergesújfalu közigazgatási határtól – Cementgyárig
Mindkét szakaszon a 10.sz.főút északi oldalán húzódik a nyomvonal, a megépítésre tervezett és pályázott teljes hossz 2950 fm.
A tervezett bekerülési költség: 209 millió Ft
Pályázati támogatás: 178 millió Ft
Saját forrás: 31 millió Ft

A József A. út és a Cementgyár közötti szakasz megvalósítása nem a pályázat része, ezen szakasz nyomvonala még kérdéses, további főhatósági és útkezelői egyeztetést igényel. Sajnos a beépítési viszonyok miatt az út szabályozási szélessége nem megfelelő, helyhiány miatt a kerékpárút a jelen szabályozás miatt nem megépíthető.
A pályázaton sajnos nem nyertünk. Várjuk nagyobb támogatási intenzitású pályázat megjelenését.

- Pályázatot nyújtottunk be a 10. sz. főút és 1126. sz. országos közút csomópontjába tervezett 2 db gyalogátkelőhely létesítésére a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közlekedésbiztonsági pályázatára. A pályázat sajnos nem nyert.

- Pályázatot nyújtottunk be a KDOP-4.2.1/B-11 számú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése keretében a Rozália u. felújítására, sajnos csak ez az utca fért bele a pályázati kiírásba. Ez évi költségvetésünket a beruházás még nem terheli, miután idén a pályázat benyújtására került csak sor. Az út felújítási költsége a pályázat és a tervezői költségvetés szerint 85 millió forint, melyből a pályázati forrás 76,5 millió Ft, és a saját erő 8,5 millió forint. A felújítás során megújul az út burkolata, szegély és egyoldali járda épül, valamint a zöldfelületek is rendezésre kerülnek.
Amennyiben e pályázat sikeres, úgy 2012-2013. évben valósul meg az út.

- Az Eterniti szennyvíztisztító és csatorna rekonstrukciója, évek óta napirenden lévő kérdés, ebben az évben sikerült pályázati forrást találni. A Környezet Energia Operatív Program keretében Nyergesújfalu gesztorságával társult önkormányzatként pályázat kerül benyújtásra a Nyergesújfalun működő Eterniti szennyvíztisztító telep kiváltására és a kapcsolódó rekonstrukciós munkákra. A pályázat kétfordulós, jelenleg az I. fordulóra történik meg a pályázati anyag összeállítása.
Az első fordulóban a pályázat előkészítő munkáira és a tervezésre lehet pályázni, (KEOP 7.1.0), majd a tényleges, az előzőekben támogatott kivitelezési munkák elvégzésére is, 85 %-os támogatási intenzitással. (KEOP 1.2.0)
A javasolt beruházás becsült összege 400 M Ft + áfa.
A Hétforrás Kft. a pályázat lebonyolítása során a teljes szakmai és koordinációs szerepet vállalta, valamint a pályázathoz szükséges önkormányzati önerőt forrás átadással biztosította.

- A LEADER vidékfejlesztési program keretében városunk önkormányzata, intézményei és civil szervezetei több témakörben adtak be pályázatot. A pályázatok 100 % támogatási intenzitásúak.
A Leader pályázati rendszer keretében Önkormányzatunk 1 db pályázatot nyújt be a Helyi rendezvények, események, kiállítások, versenyek, ünnepek, koncertek megrendezését támogató kiírásra. A projekt keretében a 2012-ben megrendezésre kerülő X. Lábatlani Blues Fesztivál nevet viselő rendezvényt kívánjuk megvalósítani.

A településen működő civil szervezetek közül a Lábatlani Egyetértés Sportegyesület eszközbeszerzésre valamint a sportpálya központi épületének belső felújítására nyújt be pályázatot.
A Lábatlani Sirályok Vizisport Egyesület eszközbeszerzésre valamint a 2012-ben megrendezésre kerülő Duna Nap lebonyolítására nyújt be támogatási igényt.
A Lábatlani Polgári Védelmi és Bűnmegelőzési Egyesület eszközbeszerzés támogatását igényli.
Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Közhasznú Alapítvány 3 db pályázatot nyújt be. Az Arany János Általános Iskola napközi épületének tetőterében a helyi civil szervezetek számára közösségi teret, valamint a helytörténeti emlékek bemutatására szolgáló kiállító teret kíván kialakítani. A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek munkájának segítéséhez kompetenciafejlesztő képzéssorozatot terveznek a városunkban és vonzáskörzetében működő Polgármesteri Hivatalok dolgozóinak, gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, oktatási intézmények munkatársainak, civil szervezetek tagjainak. Városunk közbiztonságának javításához az eszközbeszerzés keretében 3 db térfigyelő kamera beszerzésére nyújtottak be pályázatot.
Az Alkotó Tehetséges Gyermekekért Alapítvány a hagyományőrző tevékenységek megőrzése érdekében, ezek megismertetéséhez, a szakmák elsajátításához teremt lehetőséget. Ennek keretében az Arany János Általános Iskola fazekasműhelyének fejlesztése, kemence építése, mobil lelátó és mobil színpad kialakítása történhet meg. Az eszközbeszerzésre is nyújt be pályázatot az Alapítvány.
A pályázatok elbírálására a 2011. november 15-i beadási határidőt követően kerül sor.

(A Lábatlani Egyetértés SE az Önkormányzat közreműködésével 2009-ben a Leader keretében pályázatot nyújtott be a Zrínyi lakótelepen lévő kézilabdapálya felújítására. A projekt megvalósítására 2011-ben került sor, azonban a megváltozott gazdasági körülmények, anyagárak miatt a kivitelezés a tervezett költségvetésből nem volt kivitelezhető ezért a támogatásról az Egyesület lemondott.)

- A Európa a Polgárokért Program 2007-2013 keretében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be testvérvárosok találkozóinak támogatására, melynek keretében Lábatlan és két testvértelepülésének Karva és Rechnitz polgárai számára nyílik lehetőség a találkozóra. A projekt összköltségvetése 21.000 €. Támogatás mértéke 100%.

- A Társadalom Infrastruktúra Operatív Program kiírására az Önkormányzat pályázatot nyújt be az Arany János Általános iskola informatikai rendszerének fejlesztése érdekében.

- A Holcim díj ezévi pályázatára a benyújtott pályázataink sikeresek voltak, a Lábatlani Sirályok 200 e Ft, a Városi Könyvtár 200 e Ft, az önkormányzat 500 e Ft támogatást nyert.

- Az önkormányzati költségvetés egyéb felújítást, beruházást nem tesz lehetővé.
Ebben az évben a meglévő utak tekintetében is csak kizárólag a földutak ill. kőzúzalékos külterületi és pince utak karbantartása történt meg.

- Az intézmények elengedhetetlen nyári karbantartási munkái megtörténtek, egyéb felújítási munka itt sem volt. Ez köszönhető annak is, hogy az intézmények jelentős része (Arany Iskola, Zengő Óvoda, Kuckó Gyermekjóléti Cs. és T. Szolg., Gerenday KH.) az utóbbi években megújult és nagyobb ráfordítást nem igényeltek.
A további intézményi épületek felújítására (pl. Micimackó Óvoda) keressük a lehetőségeket, pályázati forrásokat.Környezetvédelem

- A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás gesztorsága mellett benyújtásra került a működési területen elhelyezkedő felhagyott hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázat II. fordulójának dokumentációja, mely konkrét terveket és költségeket tartalmaz. A projekt során sor kerül a régi lábatlani és a Nyergesújfalun lévő közös hulladéklerakók rekultivációjára is 2013. december 31-ig. A pályázat elbírálása folyamatban van.
A településen található felhagyott hulladéklerakó rekultivációjára az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban kötelezte Önkormányzatunkat.

- Bajót Község Önkormányzatával közösen az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt kötelezettségek teljesítése alapján pályázatot nyújtottunk be a Közép-dunántúli Operatív Program dögkutak rekultivációját támogató kiírására.
A pályázat támogatásban részesült. Összköltségvetése: 14.075.075 Ft, elnyert támogatás összege 11.963.813 Ft. A projekt keretében a két településen lévő felhagyott dögkutak rekultivációja, az előírt talajvízfigyelő kút létesítése pályázati támogatásból megtörtént. A pályázat lezárult elszámolása folyamatban van.

- Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv a tervezettnél későbbi elfogadása miatt a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése most van folyamatban, az adatgyűjtés után és a környező települések véleményezése után elfogadása 2012-re halasztódik.

- A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Önkormányzatunk társulás keretében támogatást nyert el a „Tisztább Dunamentéért, Európáért” nevet viselő pályázat keretében a település közterületeinek hulladékmentesítésére. A projekt összköltségvetése 15.700€, az önrész összege 785 €. A pályázat lezárult, elszámolása folyamatban van.
A pályázat keretében településünk a Duna mindkét oldalán lévő településekkel közösen összefogva a Duna partjának takarítási akciójában vett részt. Ennek eredményeként civil szervezetek, iskolások, lakosok és közmunkások takarítóakció keretében a teljes település Duna-partját, a bel- és külterületi vízfolyásokat tisztították meg, valamint a takarítást követően elhelyezésre kerültek hulladékgyűjtő edények, padok információs táblák is.

- Vállalkozók megbízásával végeztettük el a település képét meghatározó, fő utak (Rákóczi út, Dózsa út) mentén, valamint a lakótelepek területének fűkaszálását. Az intézmények, közterületek rendezését az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú munkásokkal végeztettük el.

- Ezévben első alkalommal nem került sor szúnyoggyérítésre a településen.

- A parlagfűvel fertőzött területek visszaszorítása érdekében helyszíni bejárások után több felszólítást küldtünk ki, bírság kiszabására nem került sor.

- A közterületeken lévő veszélyes fák feltérképezése megtörtént és a szükséges fakivágásokat elvégeztettük

- Idén is kétszer tartottunk lomtalanítást, valamint lakossági veszélyes hulladékgyűjtést. Elmondható, hogy egyre többen hozzák a kijelölt helyre a vegyszeres, gyógyszeres, olajos göngyölegeket, valamint elemeket és akkumulátorokat.


Intézményi ellátások, szociális ellátások

- Az alapellátás keretében az I. sz. fogorvosi körzet nyugdíjazás miatti megüresedésére pályázat alapján Dr. Dobsa Judit fogorvost választotta a képviselő-testület.
A fogorvosi körzetek racionalizálását egyes utcák átcsoportosításával, a hozzá tartozó betegszámok egyenlőbbé tételét szintén elvégeztük.

- A szakellátások működése folyamatos, ez év augusztusától az eddig magánrendelés keretében működő gasztroenterológiai szakrendelésre óraszám átcsoportosítással szakorvosi órát engedélyeztettünk, így ezt a szakellátást is ingyenesen tudják igénybe venni a betegek.

- Városunk 12-13 éves leánygyermekei részére méhnyakrák elleni védőoltását szerveztünk meg, melynek keretében 40 leány kapta meg a három oltásból álló védőoltást. Az oltást a gyerekek ingyenesen kapták meg, azt a város Alapítványa finanszírozta. Egy gyermek beoltása 47.700 Ft-ba került.
A védőoltás a továbbiakban is folytatni szeretnék a mindenkori 7-8. osztályosok részére.

- Ingyenes mammográfiai szűrővizsgálat megszervezésében közreműködtünk a településen.

- A betegellátás színvonalának javítása érdekében az önkormányzat javította az Egészségház informatikai rendszerét, gondoskodott a biztonsági mentések automatizálásáról.

- A Zengő óvoda mellett működő bölcsődei csoport férőhelyét a korábbi engedélye szerinti 10 főről 12 főre emeltük.
- A Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár könyvtári állományának gyarapításáról folyamatosan gondoskodik az önkormányzat.

- A munkaügyi ellátás rendszere 2011-től teljesen átalakult, sajnos nagyon kedvezőtlen, hogy az érintettek foglalkoztatásának időtartama 2 hónapra csökkent és napi 4 órára.
Így átlagosan egyszerre mintegy 20-22 fő lát el közterület-rendezési feladatokat.

- A szociális földprogram elindításával 10 családnak adtunk lehetőséget, hogy saját maguk részére gazdálkodjanak. A földprogramnak nagy médiavisszhangja volt. A 10 családból 8 család műveli rendszeresen a földet, ők jelezték is, hogy 2012-ben is folytatni szeretnék a művelést, akár nagyobb földterületen. (3 család kapott 1000 m2-t, 7 család 500 m2-t)

- A ciklusidőszak alatt is fenntartotta a képviselő-testület a felsőfokú ösztöndíjasok Bursa-Hungarica támogatásának rendszerét, amellyel átlagosan 37 fő felsőoktatásban tanuló hallgatót tudtunk támogatni.
- Ezévben az Arany János Általános és Művészeti Iskola igazgatónője Balogh Erzsébet nyugdíjba vonult, helyére új intézményvezetőt választott a képviselő-testület Schrenk Péter személyében, aki december 28-tól tölti be az igazgatói posztot.
A Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár élén intézményvezetőnek ismételten Szabó Ildikót nevezte ki mindkét vezetőt a jogszabályoknak megfelelő 5 éves időtartamra.
- Ezévben két városunkat érintő kiadvány megjelentetéséhez, Dr. Lukácsy András: Lex Gerenday és Nádasiné Balatoni Anna Helytörténeti füzetéhez nyújtottunk támogatást.Polgármesteri Hivatal

- Az Önkormányzat 2011-14 évre szóló gazdasági programot fogadott el, amely a következő ciklusidőszakra tartalmazza a testület előtt álló feladatokat.

- A Hivatal ismét együttműködési megállapodást írt alá az Invitel Rt-vel, a városi intézmények telefonköltségeinek csökkentése érdekében, mintegy 5 %-os megtakarítást érve el.

- Új térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre a Városban, amely négy kamera telepítését jelentette. A bűnmegelőzés és felderítés helyzete sokat javult az elhelyezett kamerák segítségével.

- A hagyományoknak megfelelően megünneplésre kerültek a városban az egyes szakmák ünnepei, így tűzoltó nap, rendőr nap, pedagógus nap, Semmelweis nap, köztisztviselői nap, a szociális munka napja.

- Októberben megrendezésre került az II. Lábatlan-Karva maratoni futás, melynek költségei nagy részét önkormányzatunk állta.

- Ezévben Rechnitzből 40 fős diákcsoport érkezett, akik 4 napot töltöttek városunkban.

- Október hónap folyamán 16 számlálóbiztos közreműködésével sikeresen elvégeztük a városban a népszámlálási feladatokat.

A város közművelődési rendezvényei színvonalasan zajlottak. Mind mennyiségileg, mind minőségileg sokszínű, sokrétű a kulturális élet Lábatlanon.

- 2011. januárjától a Jurop Telekommal kötöttünk szerződést a helyi kábeltelevíziós műsor készítésére.


Az előttünk álló feladatok:

- Az önkormányzatnak az állami költségvetés elfogadását követően december 15-ig kell elkészítenie a jövő évi költségvetési koncepcióját. Ezt követően február 15-ig kell elkészítenünk és a képviselő-testületnek jóváhagynia a 2012. évi költségvetését.
Ezekben az anyagokban kerül majd meghatározásra, hogy a következő évben pénzügyi helyzetünk milyen feladatok felvállalását teszi lehetővé.

Az ország átszervezésének területei: egészségügy, oktatásügy, igazságszolgáltatás, önkormányzatiság stb. ÖTv. ETv. Köznevelési Tv.


Lábatlan, 2011. november 8.


[ 2011.11.12. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek