nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Egyéb hírek / Bűnmegelőzési hírlevél-november oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bűnmegelőzési hírlevél-november
www.police.hu/komarom - A családon belüli erőszakról és távoltartásról szól a novemberi hírlevél

A családon belüli erőszak és a távoltartás

„A családon belüli erőszakról az utóbbi időben több szó esik. Egy szélesebb körű társadalmi vita bontakozott ki, a megoldás azonban még messze van. Egyre több tragédiáról hallunk, mind több és több áldozat jelentkezik, és a közvélemény növekvő figyelme kíséri a történéseket.”

(Pató Erika)

A családon belüli erőszaknak számos megjelenési formája lehet. Elkövetői és áldozatai a legkülönbözőbb körökből kerülnek ki. Az erőszakot elszenvedők az esetek többségében nem mernek segítséget kérni, félnek a bántalmazó bosszújától. Az események tanúi pedig nem tesznek semmit, mivel a legtöbben úgy gondolják, hogy az, ami a családokkal a zárt ajtókon belül történik, csak rájuk tartozik. A családon belüli erőszak azonban nem magánügy!
A következő összefoglalóból megtudhatják, hogy milyen formái lehetnek a családon belüli erőszaknak, hogy az áldozatok kitől, milyen segítségre számíthatnak, végül röviden bemutatjuk a távoltartás intézményét is.

A családon belüli erőszak áldozata bárki lehet, aki a bántalmazóval valamilyen függőségi viszonyban áll. Az erőszak elszenvedői lehetnek: partner, szülő, gyermek, testvér, idősek, fogyatékkal élők. Az erőszak megnyilvánulásának számos formája lehet, így például:
• Fizikai bántalmazás
• Lelki terror
• Elhanyagolás
• Szexuális bántalmazás
• Gazdasági elnyomás

A bántalmazás sok esetben (a bántalmazott megtorlástól való félelme miatt) akár évekig, évtizedekig is folytatódhat, és akár komoly tragédiákhoz is vezethet. A bántalmazás tünetei intenzívek és hosszútávúak. Az áldozatoknál megfigyelhető a gyengeség, a tehetetlenség, megszégyenülés, önbizalomvesztés, alacsony önértékelés, szexuális zavar, öngyilkossági kísérletek.
Ezen hatások elkerülése érdekében ajánlott mielőbb segítséghez fordulni. Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata vagy környezetében ilyet tapasztal, az alábbi szervezetektől kérhet segítséget:
• Rendőrség: 107, 112
• Krízisközpont: 06-80-20-55-20
• Telefontanú program: 06/80-555 111
• Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület – minden este 18 és 22 óra között (szerda szünnap): 06/80-505 101


2006. óta törvény garantálja az áldozatok védelmét, és a segítésükre hozták létre az Áldozatsegítő Szolgálatot.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tevékenysége:

1. Áldozatsegítő szolgáltatások minden bűncselekmény áldozatának
• Érdekérvényesítés elősegítése (a bűncselekményt követő 6 hónapon belül): személyre szabott felvilágosítás és ügyintézés a bűncselekmény kapcsán felmerülő problémák megoldására
• Szakjogászi segítségnyújtás (a bűncselekményt követő 6 hónapon belül): ingyenes ügyvédi segítség a rászoruló áldozatnak
• Azonnali pénzügyi segély (a bűncselekményt követő 3 munkanapon belül): lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos és gyógyászati, kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások fedezésére mérlegelés alapján adható, ha ezek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes

2. Állami kárenyhítés szándékos, személye elleni erőszakos bűncselekmények rászoruló áldozatainak (bűncselekményt követő 3 hónapon belül):
• Jogosult lehet a bűncselekmény sértettje, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott, vagy
• Ilyen sértettnek, illetve a bűncselekmény következtében meghalt sértettnek egy háztartásban élő egyenes ági hozzátartozója, házastársa, élettársa, eltartottja

A vagyoni kár nagyságát, a jövedelemcsökkenés mértékét és a testi épség, egészség súlyos károsodását igazolni kell.

3. Tájékoztatás bárkinek, aki az áldozatsegítő szolgálathoz fordul
Széleskörű tájékoztatás a büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, az áldozatsegítés körében adható támogatásokról, illetve egyéb ellátásokról, juttatásokról.

Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának elérhetőségei:
2800 Tatabánya, Előd vezér u. 4.
Tel: 34/512-790
Fax: 34/512-038

Nyitvatartási idő:

hétfő, kedd, csütörtök: 8-16-ig
szerda: 8-18-ig
péntek: 8-14-ig

Ügyfélfogadási idő:

hétfő, csütörtök: 9-13-ig
kedd: 13-16-ig
szerda: 13-18-ig

Állandó kihelyezett ügyfélfogadás:

2500 Esztergom, Kossuth u. 13. I/4. minden hónap második péntek 9-12 óráig

A távoltartás:
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 2009. október 1-jével lépett hatályba, amely az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a Rendőrség hatáskörébe utalta.
A Rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást 72 órára rendeli el, ha a konkrét ügy összes körülményéből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.
Akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást rendeltek el, a távoltartás hatálya alatt köteles magát távol tartani a bántalmazottól, a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, a határozatban megjelölt más személytől, és tartózkodnia kell attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.
A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen, amennyiben a bántalmazóval szemben az előállítás rendőri intézkedést alkalmazza az előállítás időtartamának lejártáig hozza meg.
A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével egyidejűleg a határozatot megküldésével, az arra illetékes helyi bíróságnál kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését.
A megelőző távoltartás elrendeléséről a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerint illetékes bíróság dönt. A megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárást a rendőrség hivatalból kezdeményezi, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el. Az eljárás megindítását a bántalmazott, illetve a bántalmazott hozzátartozója is kérelmezheti. A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el.

Távoltartás: A büntetőeljárás alatt a bíróság távoltartást rendelhet el. A távoltarása hatálya alatt álló bántalmazó köteles a távoltartás ideje alatt a meghatározott lakást elhagyni, attól távol maradni, a meghatározott személytől, illetve e személy lakóhelyétől, nevelési-oktatási intézménytől magát távol tartani és tartózkodni attól, hogy a meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. A távoltartást a bíróság tíztől hatvan napig terjedő időtartamra rendelheti el. A távoltartás elrendelését az ügyész, a magánvádló, a pótmagánvádló, a sértett, a sértett törvényes képviselője, valamint a terhelttel közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője indítványozhatja.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

[ 2010.11.18. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-