nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Bursa oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bursa
Döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi csatlakozásáról és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

2019. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Lábatlan Város Önkormányzata 86/2018.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi csatlakozásáról és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő – „B” típusú pályázat, továbbá felsőoktatási hallgatók– „A” típusú pályázat - számára.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26). Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november 6.

Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!!!!
„A” típusú pályázatról és „B” típusú pályázatról szóló részletes tájékoztató, valamint a részletes pályázati kiírások az alábbi linkeken találhatók:

Tájékoztató
Pályázati kiírás "A" típusú
Pályázati kiírás "B" típusú
A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28.500.-Ft – 300 %-át, azaz 85.500.-Ft-ot.
Amennyiben az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban kérdése merülne fel, Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában az 33/517-500 telefonszámon Haraszti Krisztinától kap tájékoztatást. A tájékoztató és a pályázati kiírás a www.labatlan.hu oldalon is megtekinthető.

Lábatlan, 2018. október 4.

Dinnyés István
polgármester


[ 2018.10.05. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek