nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Bursa 2020 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bursa 2020
2020. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Lábatlan Város Önkormányzata 90/2019.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi csatlakozásáról és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő – „B” típusú pályázat, továbbá felsőoktatási hallgatók– „A” típusú pályázat - számára.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26). Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!!!!

„A” típusú pályázatról és „B” típusú pályázatról szóló részletes tájékoztató, valamint a részletes pályázati kiírások az alábbi linkeken találhatók: TÁJÉKOZTATÓ
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás („A” típusú pályázat esetén”)
b) Jövedelemigazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetén) Részletes tájékoztatást a jövedelmekről, valamint a benyújtandó igazolásokról a részletes tájékoztatóban és pályázati kiírásokban talál.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Amennyiben háztartásában középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van, a pályázathoz rá vonatkozóan kérjük az iskolalátogatási igazolást is csatolja.

A csatolandó mellékletekkel kapcsolatosan részletes tájékoztató a pályázati kiírásban található.

Tájékoztató a pályázatról:
Pályázati kiírás "A" típusú
Pályázati kiírás "B" típusú
A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28.500.-Ft – 350 %-át, azaz 99.750.-Ft-ot.
Amennyiben az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban kérdése merülne fel, Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában az 33/517-500 telefonszámon Haraszti Krisztinától kap tájékoztatást. A tájékoztató és a pályázati kiírás a www.labatlan.hu oldalon is megtekinthető.

Lábatlan, 2019. október 4.
Dinnyés István

polgármester


[ 2019.10.15. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-