nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Bursa Hungarica oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra kizárólag Lábatlanon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

2015 ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2015. évi csatlakozásról.

2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 81/2014.(IX.9.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2015. évi csatlakozásról.

Lábatlan Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26). Kormányrendelet szolgál.


A pályázók közre:

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra kizárólag Lábatlan város illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

„A” típusú pályázatra azok a hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is, amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015. őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016 tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve)

„B” típusú pályázatra azok a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézményben és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama „B” típusú pályázat esetén:
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszíti.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Regisztrálni és pályázni kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
lehetséges .

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
b) Jövedelemigazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről
A háztartásban élő valamennyi személy nettó jövedelmének igazolása utolsó egy hónap valamennyi jövedelmére vonatkozóan. Munkaviszony esetén munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, nyugdíj, valamint nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata a 2014. évi ellátásokra vonatkozóan, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat. Egyéb, jövedelemnek minősülő ellátások esetén a folyósító szerv igazolása szükséges.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A csatolandó mellékletekkel kapcsolatos részletes tájékoztató a pályázati kiírásban található.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozata szerint – a pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28.500.-Ft – 250 %-át, azaz 71.250.-Ft-ot.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában az 33/517-500 telefonszámon az alábbi ügyintézőktől kaphat tájékoztatást: Gémesiné Haraszti Krisztina

A pályázatok részletes kiírásai, alábbi linken érhető el:


„A” típusú pályázat:
„B” típusú pályázat:

Dinnyés István
polgármester


[ 2014.09.30. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek