M     Í   Ó 

a képviselő testület ülésére

 

 

Lábatlan Város  Önkormányzati Képviselő Testületét  a módosított 1990. évi LXV. tv. 12.§ (1) bekezdése értelmében

2008. október  hó 28. napjára

(kedd)

15.00 órára összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 

 

Az ülés napirendje:

           1.   Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló a lejárt  

     határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó:  Boda Csaba alpolgármester

 

2.   2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása   

Előadó: Schantzl Edit jegyző   

 

3.   Gondozási Központ beszámolója tevékenységéről      

Előadó:  Schmidt – Kovácsné Berta Andrea  

                                    

                                    4. Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás szociális

                                        feladatellátása

                                        Előadó:  Schantzl Edit jegyző

                              

                                    5. Szabályozási Terv módosításának kérelme

                                        Előadó:   Boda Csaba alpolgármester

 

6.      Egyebek

Ø              Rákóczi    F. út 138 – 140.  I/5. sz. alatti bérlakásra

              bérlőkijelölés

Ø      Ügyeleti feladatellátás finanszírozása   

Ø      Ultrahang készülék beszerzése 

Ø      Járó beteg szakellátás informatikai fejlesztése 

Ø      Kisbusz értékesítése   

Ø      Bontások többletfedezet biztosítása

Ø      Piszkei ltp. 5/1. társasház kérelme

Ø      Immateriális javak kivezetése 

Ø      120 KV-os távvezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás

 

 

Ø      Településközpont lakóút többletköltsége

Ø      Városközpont közlekedésfejlesztésének koncepciója

Ø      Rákóczi F. út 138 – 140. sz. társasházban garázshelyek cseréje

Ø      Bursa Hungarica ösztöndíj összegének megemelése

Ø      Vízi közmű vagyon 2009.01.01-től kijelöléssel történő vagyonkezelésbe adása

Ø      Gerenday Kert leromlott állapotú fáinak kezelése 

                                                           Előadó:  Boda Csaba alpolgármester

 

 

 

A testületi ülésre tisztelettel várom.

 

 

Lábatlan, 2008. október 21.

 

 

 

                                   Boda Csaba 

                                 alpolgármester