nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Fogadj Örökbe Egy Teret! oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Fogadj Örökbe Egy Teret!
A településen működő civil szervezetek, társasházi közösségek, civil csoportok részére lábatlani parkok, közösségi programoknak helyszínt adó terek örökbefogadására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fogadj Örökbe Egy Teret!

Lábatlan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek, társasházi közösségek, civil csoportok részére lábatlani parkok, közösségi programoknak helyszínt adó terek örökbefogadására.
A kezdeményezés célja a település közösségi tereiért érzett lakossági felelősség erősítése.
Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közterületen, illetve önkormányzati ingatlanon fekvő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.
A pályázat keretében nem támogatható: gépjárműparkolóhely, továbbá új játszótér kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak elhelyezése.
Kizárólag olyan méretű terület örökbefogadását támogatja az Önkormányzat, melynek gondozása ténylegesen megvalósítható az Örökbefogadó által, legalább a támogatástól számított három évig.
A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, használható fel, amely Lábatlan Város Önkormányzatának tulajdonában van.

A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:
- A támogatás összege „kerti kisgépek” (pl. motoros fűnyíró, motoros sövénynyíró) beszerzésére nem használható fel, azonban ha az a pályázatban szerepel, akkor kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye) a kapott támogatási összeg legfeljebb 20%-a felhasználható.
- A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia.
- A pályázat keretén belül kiültetett növények (fák, cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata. (Hivatalunk a növények locsolásában, gyomlálásában nem vesz részt.) Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
- A Polgármesteri Hivatal Építési Irodájával történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
- Amennyiben a pályázó facsemete ültetését tervezi, a kiültetés előtt a Polgármesteri Hivatal Építési Irodájával egyeztetnie kell a tervezett fa fajtájáról, illetve a kiültetés pontos helyszínéről.
- Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát és elhelyezését a Polgármesteri Hivatal Építési Irodájával történő egyeztetést követően lehet kialakítani.
- A pályázó a gondozásba vett terület állapotát a munkálatok megkezdése előtt, és azok befejeztével fényképpel dokumentálja, melyet a Polgármesteri Hivatal Építési Irodájának megküld.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő, mely a támogatást elnyerő szervezet részére előlegként kerül átutalásra.
A támogatás mértéke: Az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló és felosztható forrás összesen évi 200.000,-Ft. A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200 000 Ft.
A támogatás felhasználásának ideje: a Képviselőtestület döntésétől számítva 2015. december 01-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 29. (péntek) 12 óra
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani, vagy benyújtható a pályázat elektronikus formában is a polghiv@labatlan.hu email címre.
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Fogadj Örökbe Egy Teret!
A pályázat benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség.
A papír alapú pályázatot a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell benyújtani (2541-Lábatlan, József Attila u. 60.).
Az űrlap hozzáférhető:
- az önkormányzat internetes honlapja (www.labatlan.hu)
- a Polgármesteri Hivatal Építési Iroda (2541-Lábatlan, József Attila u. 60.).
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- fotodokumentáció a terület jelenlegi állapotáról
A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázati összeggel való elszámolás
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.
Az elszámolás benyújtásának határideje: 2015. december 31. Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a pályázat kiírója a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elvégzésére 1 alkalommal van lehetőség és 5 munkanap áll rendelkezésre.
A hiánypótlási felhívás a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének kerül megküldésre a támogatási szerződésben rögzített formában.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Támogatási szerződés
A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról írásban kap tájékoztatást minden eredményes pályázó.
Amennyiben az aláírásra megadott időpontokban pályázó nem írja alá a támogatási szerződést, elesik a támogatástól.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Lábatlan Város Helyi Építési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Gönczi Marianna a 33/517-500/2 mellék telefonszámon, vagy epitesugy@labatlan.hu e-mail címen.

Adatlap (letölthető)


[ 2015.04.30. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-