nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Gyermekvédelmi tevékenység Lábatlanon oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Gyermekvédelmi tevékenység Lábatlanon
A gyermek akár saját magatartása miatt, vagy a családi körülményei vagy a környezete miatt veszélyeztetett helyzetbe kerülhet.

A gyermekek védelmi rendszere:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
Napjainkban a magyar társadalom minden rétege gazdasági, pénzügyi nehézségekkel küzd. A Piszke Papír Zrt. megszűnésével és a begyűrűződő, eddig példátlan munkanélküliséggel nagy felelősség és teher hárult az önkormányzatra, hiszen több száz család került nagyon nehéz anyagi helyzetbe, melynek eredménye a családokban a mentális, pszichés krízisállapot. Egy családot jellemez, hogy milyen feladatok megoldása köré szerveződik éppen a család élete. A család folyamatosan megújítja önmagát, hiszen olyan változások, fontos események történnek vele, amelyek megváltoztatják, alakítják a családban lévő kapcsolatokat, érzelmi viszonyokat, más szóval normakrízist. Igazi krízis akkor keletkezik, ha a család nem tudja funkcióit rugalmasan működtetni, nem tud változni, és nem tudja a szerepek által meg kívánt újfajta helyzetet jól kezelni. A lábatlani családok nagy hányada megélte a társadalmi, anyagi romlás hozamaként jelentkező krízis állapotot, ezért a szociális szakma számára nagy kihívást jelentett a tavalyi év. Az önkormányzat felismerve ezt az állapotot bevezette az adósságkezelési támogatást. Sok család nem tudja fizetni lakáshiteleit, a fenntartási költségeket. Az adósságkezelésbe bevont családok részére ez kiutat jelent abból, hogy elveszthetik házukat, lakásukat. Az adósságkezelési támogatás lényegében egy együttgondolkodási folyamat az ügyféllel, annak érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni a lehetséges erőforrások pl. család meglévő jövedelme, természetes támaszok - rokonok, ismerősök - segítsége, rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése, az adósság jogosultjai - közművek, energiaszolgáltatók, társasházak, által nyújtott kedvezmények (kamatelengedés, részletfizetési lehetőség), stb.) maximális felhasználásával.
Az adósságkezelési támogatás elsősorban azoknak az adós háztartásoknak jelent segítséget, amelyek rendelkeznek bizonyos mértékű fizetőképességgel és a kapott támogatással az adósságuk rendezhető. Az adósságkezelési támogatást a KUCKÓ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (továbbiakban szolgálat) koordinálja.
A gyermekeket a negatív hatások hatványozottan érintik. A funkcionálisan szétesett családok gyermekeinél a rendszertelenség a céltalanság és a jövőkép hiánya leginkább az iskolai igazolatlan hiányzások egyre növekvő arányában mutatkozik meg. A gyámhatóság nyilvántartja azokat a 18. év alatti tanulókat, akiknek a szüleit az igazolatlan iskolahiányzások miatt eljárás alá vonta a jegyző. 2008. évben 21 fő, 2009-évben 25 fő és 2010. 05. 07-ig. 15 fő érte el olyan magas igazolatlan óraszámot, hogy az iskola feljelentéssel élt a szülő ellen. Ezek általában 14-18 év közötti fiatalok és egy tanévben átlagosan 50-100 óra hiányzással rendelkeznek. Az iskolai hiányzások egyenes következménye, hogy „bandáznak”, csavarognak, áruházi lopásokba keverednek, szeszesitalt fogyasztanak, cigarettáznak és szerfogyasztóvá válnak, valamint garázdálkodnak. A 2009.évben egy fiatalkorú követett el rablást és három fiatalkorú esetében garázdaság büntettében emelt vádat az ügyészség.
Ezeknek a fiataloknak az életszemléletét csak úgy lehetne megváltoztatni, hogy több és rendszeresen igénybe vehető szabadidős programot kínálnánk fel nekik A különféle programok, segítő beszélgetések keretében erősíteni lehetne bennük azt a vágyat, hogy a társadalom más szegmense felé orientálódjanak
Újra és újra az a szakemberek és társszakmák véleménye, hogy a lábatlani intézményekben igény lenne legalább egy iskolapszichológus, szociális szakember alkalmazására teljes munkaidőben, aki feladatát osztottan látná el az óvodákban, iskolákban. A probléma és konfliktuskezelés így helyben és azonnal oldódna meg, ami lényegesen jobb hatásfokkal tudná a gyermek pszichés problémáját ellátni, mintha a segítő beszélgetést napokkal, vagy hetekkel később kapja meg.

Elmondható, hogy városunkban az átlagosnál is nagyobb feladat hárul a gyermek- és családvédelemre. A megoldást a családok szociális helyzetének javulása jelentené, ami viszont már kormányzati feladat. Mégis fontos megfontolni, hogy helyi szinten is sokat tehetünk a jövő nemzedék érdekében, hiszen egy társadalmat és közösséget az jellemez, ahogy viszonyul a gyermekekhez.

A teljes beszámoló letölthető INNEN.


[ 2010.05.18. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-