nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Egyházi hírek / Katolikus Híradás 2015.11.15. oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Katolikus Híradás 2015.11.15.
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban - 2015., november 15. Évközi XXXIII. vasárnap

„Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel.” Mt 13,26/ (képforrás: ocarm.org)

A lelki megújulás forrása lehet családjaink, plébániáink és egyéni életünk számára a most kezdődő 'Szent Márton év', a Szentatya által meghirdetett megnyitandó 'Irgalmasság éve', a süttői testvérek számára pedig a most kezdődő 'Tri-centenáriumi esztendő'. A közösség 300 éves fennállása alkalmából tartandó hálaadó év változatos alkalmaira mindenkit szeretettel várunk.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki a szentély festésének munkálataiban részt vett, adományaival, az adományok gyűjtésével, és a felújítás utáni komolyabb takarítás szolgálatával, és más, a felújításhoz kapcsolódó munkájával örömet szerzett mindannyiunknak, és lelkesítő példát ad a plébánia-közösség tagjainak és a falu minden lakójának.

November 22-én Piszkén, november 29-én Süttőn gyóntat Ftdő Szőcs László plébános úr, 16 órától. Újra buzdítok mindenkit, végezzék el a Szentgyónásukat, amíg Urunk éltet. Magam a jelzett időpontokban gyóntatok, de megbeszélés alapján más időpontban is rendelkezésre állok.
Teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el ideig-tartó büntetésünket, rövidítse meg lelki tisztulásunk idejét, ha meglátogatunk egy búcsúját ünneplő templomot, így ma Süttőn a Szent Lipót templomot, és ott a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szándékára elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlégyet és egy Dicsőséget. Ha valamelyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhetünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ). Ettől búcsú a búcsú. Vegyük komolyan a lehetőséget!

Megköszönöm Szőcs László atya tegnapi szolgálatát, lélekben itt voltam...

Ma Süttőn, jövő vasárnap Piszkén, a Szentmisén adnak hálát a házasságuk ötöd- és ötöd-többszörös évfordulóját ünneplő házaspárok. Velük örvendünk a hűség ajándékáért.

Szombaton ministránsaink regionális találkozón vesznek részt. Imádkozzunk értük, és újabb elkötelezett ministránsokért.

Jövő vasárnap, a Katolikus Szeretetszolgálat, a Karitász országos céljaira gyűjtünk. Tavaly e közös munkát több, mint 60,000 Ft-tal támogatták a testvérek a három templomból.

Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek között az atom-tudomány békés felhasználásáért, a termőföld megőrzéséért és a szeretetszolgálatban dolgozókért is.

A testvérek imaszándékait a túloldalon olvashatjuk.
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu/

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás rendje


Szentatya 2015., novemberi imaszándékai:

Általános imaszándék: hogy meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és a párbeszédre mindenkivel, azokkal is, akiknek eltérő a meggyőződése.
Missziós imaszándék: hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.
Erdő Péter bíboros atya 2015., novemberi imaszándéka: Hogy Szent Márton püspök példájára az igazság és a segítő szeretet hiteles tanúi lehessünk.
Plébániai imaszándékok 2015., november: A kezdődő Szent Márton emlékév, az 'Irgalmasság éve' és Süttőn a tricentenáriumi emlékév gyümölcsöző mivoltáért. – Mindazokért, akik a templomfestés, kerítésjavítás, kerítés-építés és más munkákban részt vettek e célra nagylelkűen adakoztak.
A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P Mné E.: Hazánkért, Egyházunkért, főpásztorainkért, papjainkért. – Elhunyt hozzátartozóinkért, a háborúkban hősi halált haltakért és azon elhunytakért, kikért már senki nem imádkozik. – Magyar családjainkért, hogy az első magyar 'Szentcsalád' – Szt. István, Szt. Imre és Boldog Gizella – példájára kitartsunk a hitünkben. – Szent Erzsébet szeretete, segítőkészsége, a szegények, betegek, szomorúak iránt legyen példa számunkra, hogy hasonlóképpen cselekedjünk.
Gné K.J.: Koraszülött kisbabáért. – Hogy Árpád-házi szentjeink jó példáját mindannyian követni tudjuk. – Elhunyt családtagokért.
Süttő és Pestszentlőrinc: Nem érkezett új szándék.
Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról, illetve a világhálón a napló (http://szentlipot.blogspot.com/) és a naptár
https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.ca


[ 2015.11.16. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-