nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Egyházi hírek / Katolikus Híradás 2016.06.12 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Katolikus Híradás 2016.06.12
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban - 2016. június 12. Évközi XI. vasárnap

„A hited megmentett. Menj békével!”” (Lk7,50) (képforrás: ocarm.org)

Hitoktatás A héten vasárnap Piszkén, a Szentmise után találkozom az első Szentgyónásra készülő gyerekekkel. – Jövő vasárnap Szentmisével adunk hálát a hitoktatás ajándékaiért.

Alkalmak Hétfőn este 7 órakor Fehi-Bórára várom az érdeklődő testvéreket Süttőn, a plébániára. – Szombaton délelőtt 11 órakor Szentmisén búcsúzunk néhai kántorunktól, +Eszter nővérünktől. – Jövő vasárnap Ftdő Szőcs László atya érkezik, hogy fél négytől Piszkén, majd fél öttől Süttőn gyóntasson. Hangsúlyosan kérem, buzdítom az elsőáldozott diákokat és gyerekeket, hogy 'tiszta lappal' induljanak a nyári szünetre, azaz egy jó Szentgyónással zárják a tanévet.

Öröm E hetekben 21 diakónussal, egy görög-szertartású diakónussal, 7 állandó diakónussal, 23 latin és 4 görög rítusú pappal gazdagodik Magyar Egyházunk. Közülük tegnap hárman pappá és négyen diakónussá szentelődtek főegyházmegyénk szolgálatára. Két pap és egy diakónus Nyergesújfaluról indult útjára. Első Szentmiséjük ma (vasárnap) délután lesz, 5 órakor Nyergesújfalun. A régi mondás szerint: 'Egy újmisés áldásért megéri érdemes egy pár új csizmát elszaggatni!' Még inkább kettőért...

Teendő Folytatjuk a hivatásokért való csöndes Szentségimádást Süttőn, csütörtökön az esti Szentmise után, 7 óráig. Köszönöm kilenc testvérünknek, akikkel az első alkalommal együtt imádkozhattam.

Ajánló Kerényi Lajos atya lelki napokat szervez július első hétvégéjén. A http://www.szentkeresztuzenetei.hu/ világhálós címen találunk részleteket.

Imádság A testvérek imaszándékait a túloldalon olvashatjuk. Imádkozzunk a jelzett szándékokra is, többek a kreativitásért, a fényképeszekért, a növényvédelemben dolgozókért, gyógyszerészekért, a környezetrombolás miatt menekülni kényszerülő milliókért is.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu/
13. Hétfő PÁDUAI SZENT ANTAL
SKLENÁR JÁNOS SZN – 1884, A GÖMBTOLATTYÚS SKLENÁR-MOTOROK FEJLESZTŐJE
LÁNG LÁSZLÓ SZN – 1837 – HAZAI IPAR FEJLŐDÉSÉÉRT
14. Kedd CHUDY JÓZSEF SZN – 1753, AZ OPTIKAI ÉS AKUSZTIKAI TÁVÍRÓ FELTALÁLÓJA
ROTT ANDOR, A POLAROID TECHNOLÓGIÁT MEGELŐLEGEZŐ KÖZVETLEN POZITÍV FÉNYKÉPKÉSZÍTÉS MÓDSZERÉNEK KIDOLGOZÓJA. SZN – 1897
15. Szerda ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN
FARKAS GÁBOR, A BP-I NÖVÉNYI KÓRÉLETTAN ISKOLA MEGTEREMTŐJE SZN – 1925
16. Csütörtök A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA
MATOLCSY MIKLÓS, A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI BIBLIOGRÁFIA ÖSSZEÁLLÍTÓJA. SZN – 1869
17. Péntek AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA
SÜTŐ ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1927
18. Szombat KORÁNYI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
19. Vasárnap SZENT ROMUALD APÁT

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai, gyóntatás

Szentatya 2016. júniusi imaszándékai: Általános imaszándék: Hogy az idősek, a magukra hagyottak és az elmagányosodott emberek lehetőséget találhassanak még a nagy városokban is a találkozásra és a szolidaritásra
Missziós imaszándék: Hogy a pap- és szerzetes-növendékek olyan pap- és szerzetesnevelőkkel találkozhassanak, akik az evangélium örömében élnek, és akik nagy bölcsességgel készítik fel őket küldetésükre.

Erdő Péter bíboros atya 2016. júniusi imaszándéka: Hogy katolikus iskoláink és óvodáink tanárai, munkatársai és növendékei Krisztus igazságától és szeretetétől megvilágosítva egyre tökéletesebb emberekké váljanak!

Plébániai imaszándékok 2016. júniusi: Első Szentgyónásukra készülőkért. – Elhunyt kántorunkért. – Plébániáink munkatársaiért: hitoktatóinkért, kántorainkért, sekrestyéseinkért, díszítő-takarító testvérekért, áldoztatóinkért, karitász-munkatársakért, és azért, hogy legyenek, akik a fiatalabb korosztályból is csatlakoznak hozzájuk. – A legközelebbi, plébániáinkról elinduló papi és/vagy szerzetesi hivatást követőkért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P Mné E.: Azért, hogy a hívek élete példa legyen a világnak. – A 2016. évi labdarúgó bajnokság békés lebonyolításáért, hogy a résztvevő játékosok viselkedése példa legyen a felnövő nemzedéknek. – Elhunyt szeretteinkért, különösen is elhunyt Eszter kántorunkért. – A családok összefogásáért, hogy a nyári szünidőben együtt tudjanak gondoskodni a gyerekek lelki-testi épségéről. – A tanárokért és diákokért, egész évi fáradozását köszönve azért, hogy békésen töltsék nyári pihenésüket. – A Fehi-Bórán év közben részt vett testvérek buzgóságát köszönve azért, hogy életükben gyümölcsöző legyen, amit ott hallottak, illetve egymással megosztottak., Süttő,
Pestszentlőrinc: Nem érkezett új szándék.


Magyar Katolikus Rádió:
Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz
Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról, illetve a világhálón a napló (http://szentlipot.blogspot.com/) és a naptár
https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.ca


[ 2016.06.13. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-