nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Egyházi hírek / Katolikus Híradás 2017.09.03 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
február 2021
előre
Katolikus Híradás 2017.09.03
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban - 2017. szeptember 03. Évközi XXII. vasárnap

"Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.”/Mt 16,24/ (képforrás: ocarm.org)

Jótékonyság Az iskolakezdéshez járulhatunk hozzá a 1356-os szám hívásával, mellyel a Karitász országos akcióját támogatjuk hívásonként 500 Ft-tal. Ebből részesül néhány család községeinkben is, idén jelesül Lábatlanon -5- családot tudunk segíteni a Katolikus Karitász országos akciója részeként, mintegy 50,000 Ft értékben.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek között erdőmérnökeinkért, állatorvosainkért, és azért, hogy az írástudatlanságot leküzdjék az egész földön. Alább olvashatjuk a testvérek imaszándékait.
Hét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem lehet meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetséghez. Egy rövid, napi imádságon túl évi egy alkalommal kilenced vég¬zése (...) az, amivel segíthetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, életünkkel való hirdetését testvéreink körében.
Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Újonnan is csatlakozhatunk e kezdeményezéshez. A jelentkezési lap és ismertető hét esztendeje állandó tartalma a táskámnak.

Jön Nagy Szent Gergely emléknapja jelzi, lassan elindul a tanév, és ezzel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik. A hűségben megmaradt gyerekek készülete jövő vasárnap folytatódik a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.
A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hónapok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe - hátul több változatot is találunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!
Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A korábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pénteki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórára, azaz Felnőtthittan – Biblia órára. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek - többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva.
Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Havonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe. A következő hetekben felmérjük, kik azok, akik szívesen olvassák e kiadványt, és a jövőben csak annyit kérünk, amennyi e gyerekeknek szükséges.

Előre jelzem, hogy a hónap 23. napján, szombaton püspöki látogatás keretében kerül sor a Piszkei Plébánia 90 éves fennállásának megünneplésére, egyben az orgona megáldására. Szükséges, hogy minél többen vegyünk részt e Szentmisén. Már most írjuk be naptárainkba.


A héten imára indító emléknapok
/ forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu/
04. Hétfő SZENT ROZÁLIA
05. Kedd Calcuttai Szent Teréz
KRIPPEL MÓRIC (1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,
06. Szerda HUTYRA FERENC (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Csütörtök Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk
Buda visszafoglalásának emlékezete A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJA
08. Péntek Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)
Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja
09. Szombat Claver Szent Péter áldozópap,
SAJÓ ELEMÉR (1875–1934) vízmérnök Budapesten egy dunai kikötő létrehozását határozta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevezték ki.
10. Vasárnap TELEGDI-RÓTH LAJOS (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Jelentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai, gyóntatás

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz
Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,
illetve a világhálón a napló (http://szentlipot.blogspot.com/) és a naptár
https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresztül.

Szentatya 2017. szeptemberi imaszándéka: Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek a helyei legyenek.
Plébániai imaszándékok 2017. szeptember: – Azért, hogy a katolikus keresztények ragaszkodjanak a katolikus keresztény értékek mindegyikéhez, és ne engedjenek a »válogatás« kísértésének.
A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P Mné E.: - Azért, hogy a világon az Egyház pásztorai, püspökei, papjai és szerzetesei tudják nyugalomban, bántás-sérelmek nélkül a hívőknek átadni mindazt az erős hitet, amit az Úr Isten szeretetéből kapnak! – Azért, hogy a családokban, és a hívek között az irigység, az önzés mielőbb megszűnjék! – Azért, hogy a faji megkülönböztetésen alapuló gyűlölködés, és az adott ember társadalmi helyzete ne befolyásolja segítőkészségünket! – Azért, hogy a diákok, tanítók, hitoktatók megújult lelki erővel tudják kezdeni a tanévet! – Az először szentáldozáshoz járuló gyermekekért, valamint szüleikért, hogy támogassák gyermekeiket, és tudjanak részt venni a vasárnapi Szentmiséken, így gyümölcsözően részesülhessenek a Szentségi Ajándékban! B.I.: - Egy beteg gyógyulásáért. - Keresztény családokért. - Megfelelő időjárásért a termények betakarításához. - Hálaadás a nyári pihenésért, felüdülésért.
Süttő: Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

[ 2017.09.07. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-