nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Egyházi hírek / Katolikus Híradás 2020.04.19 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Katolikus Híradás 2020.04.19
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban - 2020. április 19. Urunk feltámadása II. vasárnapja, »Fehérvasárnap«, »Isteni irgalmasság vasárnapja«

„Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” /Jn20,29/ (képforrás: ocarm.org)

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért, az emléknapok naptárában jelölt szándékokra, valamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

1.3 A húsvéti időben a harangszóra a Regina coeli-t, azaz »Mennynek Királyné Asszonya« imádságot végezzük. Jámbor szokás, ha ebben az időben a »Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt« fohásszal köszöntjük egymást!

2.1 Köszönet mindenkinek, akik templomainkról és közösségünkről díszítéséről szolgálataikkal, adományaikkal gondoskodnak. Öröm megtapasztalni mindazok nyitottságát, akik a közvetítésekbe való bekapcsolódással, a meghatározott órákban a templomainkba való betéréssel, üzeneteikkel kifejezték, kifejezik, és a jövőben kifejezni szándékoznak, hogy plébániáink élnek, életrevalóak. Köszönet kántorunk, az asszisztencia, a közvetítést végzők, a sajtóapostolkodást végző testvérek áldozatosságáért!

3.1 A templomok a jelzett időszakban lesznek nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – ki lehet jönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:
– A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a lakásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!
– A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!
– Egymással nem érintkezünk!!!

Mindez pedig a hatósági intézkedések tükrében. Ha azok szigorodnak, felelősen mi is ahhoz igazodunk.

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból. Szentáldozáshoz a liturgiákon kívül, megfelelő szabályok megtartásával járulhatunk. E szabályokat helyben ismertetem. Jelzem a táblázatban, amikor erre lehetőség nyílik.

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk!
Engesztelő imádságokat találunk a https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszunesert világhálós címen.

3.5 A Szentmiséket, liturgiákat a jelzett időpontokban továbbra is végzem, zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon (https://www.facebook.com/splplebaniak/) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket.

A közmédiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

A közvetítéseknél is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:
1. Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat követve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

2. Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

3. A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, például ezekkel a szavakkal:
Lelki áldozásra:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon végezzem azt.

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást -, pihenéssel, egymással való törődéssel!
Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

4.1 Evangelizáljunk! Idén a leendő első osztályosok beiratkozása sajátos módon történik, ezért az ő szüleiknek a buzdítása is a világhálón, illetve személyes beszélgetések alkalmával történhet. Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

4.2 Itt jelzem, hogy a bérmálás tervezett időpontját el kellett halasztani. Május helyett egy később megjelölendő időpontban kerül sor a szentség kiszolgáltatására.
4.3 A héten kerülne sor a készülő gyermekek első szentgyónására. Ezt is egy alkalmas időpontra halasztjuk.
4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülő fiatalokért és gyermekekért.

7.1.1 Miközben újra és újra megköszönöm a hívek áldozatosságát, kétkezi munkáját, adományait, néhány sorban utalok rá, hogy feladataink és terveink továbbra is időszerűek.
Idén Süttőn a templombelső festésének folytatására nem, de a kövezet megújítására, míg Piszkén a plébánia oldalsó kerítésének újjáépítése és a plébánia-templom sekrestye mennyezetének javítására és festésére kaptunk egyházmegyei támogatást. A főegyházmegye segítségén túl a kedves hívek adakozó készségére is szükség lesz mindezek megvalósításához.

{7.1.2 Többekben felmerülhet a kérdés, hogy jelen helyzetben nem kellene-e halasztani e feladatokat?!?))) Két válasz van rá: egyrészt ezek egy része halaszthatatlan – veszélyelhárítás történik, másrészt a leálló gazdaság újraindításához minden értelmes – és nem túlárazott munka – hozzájárul. Ahhoz, hogy a munkásoknak a jövőben is legyen kenyerük, munkaalkalmak kellenek. Ezért a tervezett beruházásokat és javításokat el kell végezni.}

7.2 A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkéntes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházmegye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadójával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Jelen helyzetben ezt és a perselyadományainkat csak banki úton tudjuk eljuttatni.

Az új rendszerben a hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint a Süttői Plébánia számára az »19888585«,
a Piszkei Plébánia részére az »19888619«
azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

7.4 A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóhatóság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkeznünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás esetén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.
Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkezhetnek erről.

A polgári esztendő 16. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, megjegyzés, gyóntatás mindig megbeszélés szerint


[ 2020.04.22. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-