nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Egyházi hírek / Katolikus Híradás 2020 májusa oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Katolikus Híradás 2020 májusa
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban -2020. május 31. Pünkösdvasárnap, A Szentlélek eljövetele

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban - 2020. május 17. Urunk feltámadása VI. vasárnapja

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban - 2020. május 24. Urunk mennybemenetele vasárnapja

"Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” /Apcsel2,4/ (képforrás: ocarm.org)

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért, és az emléknapok naptárában jelölt szándékokra.

1.2 Június hónapra várom a testvérek imaszándékait.

1.3 Ma még bekapcsolódhatunk a Szűz Anya köszöntésébe.

1.4 A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az 'Úrangyalát' imádkozzuk, antifónaként pedig az 'Irgalmas Szűzanyánk', (és ennek megfelelő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig ismét a jól ismert >>Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen!<< - formát használjuk. Ügyeljünk a teljes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszönnek, akkor mi válaszolunk: 'Mindörökké! Ámen!'

1.5 Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és évente gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járulnak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja!
A jelenlegi helyzetben Főegyházmegyénkben él a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól, valamint élhettünk a közös feloldozás lehetőségével is, ha egészségi állapotunk, korunk ezt indokolja. Tudnunk kell azonban, hogy aki közösségi (tehát külön bűnbevallás nélküli) feloldozásban részesült volna bárhol az elmúlt hetekben, az első lehetséges alkalommal szükséges a bűneit rendes, tehát bűnbevallással történő szentgyónásban is elmondani. A Szentmisében való bűnbánati imádság azonban (»Gyónom a Mindenható Istennek« kezdetű) nem szentgyónás!

A lelki beszélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajátos életállapotuk miatt e szentségektől még tartózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és cselekedve helyzetük mielőbbi rendezésére.
Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

3.1 A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

3.3 A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

4.2 . A bérmálandók félbemaradt készületét alkalmas időben folytatjuk. Addig is a Szentmiséken való részvétel, illetve a közösség életébe más, alkalmas módon való bekapcsolódás annak jele, hogy a jelöltek továbbra is komolyan veszik a felkészülést. Ilyen például az Úrnapjára való készület, a köznapi Szentmiséken való részvétel. A szentség vételére ősszel kerül sor.

4.3 Az első szentgyónásra-áldozásra készülő gyerekekre is ugyanez érvényes.

4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülőkért.

4.5 Csütörtökön folytatjuk az Útkereső hittant – Süttőn...

8.1 A héten csütörtökön Süttőn, pénteken Piszkén emlékezünk arra, hogy a politikai határok lelkiekben nem választhatják szét a magyarokat: összetartozunk. Csütörtökön Délután fél ötkor a 9 (8) harang zúgása közös imádságra szólt fel. Ha komoly akadályba ütközne a Szentmisén való részvételünk, ebben az időben legalább az Úr imáját mondjuk el mély hittel, áhítattal. Erről a https://777blog.hu/2016/06/04/imadsag-a-hazaert/ oldalon olvashatunk. Aznap este 20 óra 20 perckor pedig – a szabályok megtartása mellett – tűzgyújtással, vagy legalább gyertyagyújtással emlékezhetünk, üzenhetünk, fohászkodhatunk. Milyen szép lenne, ha a Duna két partján, egymást kiegészítve fellobbannának az összetartozás lángnyelvei. Erről a kezdeményezésről a https://vasarnap.hu/2020/05/29/cserkesztuzek-gyulnak-trianon-100-evfordulojan/ oldalon olvashatunk.

8.2 A héten lesz 82 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért szombaton ünnepi lélekkel jövünk Szentmisére!

9.1 Már most készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!
Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe.
Másrészt Szentgyónásunk elvégzésével. Jóllehet, eddig is volt lehetőségünk a bűnbocsánat szentségének vételére, megfelelő távolságtartás mellett, de az előírások enyhítésével gondoljunk arra, hogy az elmúlt hetek feszültségeit, a részben azokból is következő vétkeinket le tudjuk tenni.

9.2 A munkatársak után a két Képviselő Testület gazdasági tanácsának tagjait várom megbeszélésre június 2-án, kedd estére, Süttőre, hogy át tudjuk tekinteni az anyagi lehetőségeinket, meg tudjuk beszélni a teendőinket.

10.1 Hirdetem, hogy Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

A polgári esztendő 23. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai, gyóntatás


[ 2020.06.03. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-