nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Kistérségi beszámoló oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Kistérségi beszámoló
Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2008. I. féléves tevékenységéről

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII. törvény alapján az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2005. május 10-én alakult meg Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Esztergom, Pilismarót, Dömös települések részvételével, a korábbi Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás jogutódjaként. A Társulás megalakulásakor elnökéül Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét, elnökhelyetteséül Szenes Lajost, Tát Nagyközség Polgármesterét választotta. A Társulás megalakulásakor létrehozta Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság), amelynek tagjaivá Miskolczi Józsefet, Nyergesújfalu Város Polgármesterét, Benkovics Lászlót, Pilismarót Község Polgármesterét és Nagy Endrét, Süttő Község Polgármesterét választotta. A Bizottság elnöke Miskolczi József lett.

A Társulás legfőbb döntéshozó szerve - a Társulás polgármestereiből álló – a Társulási Tanács, amely 2006. október 27-én újította meg tisztségviselőinek megbízását. A Társulási Tanács a 2006-2010-es önkormányzati választási ciklus idejére Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét választotta ismételten elnökének. A Társulás elnökhelyettesének személye sem változott, a tisztséget továbbra is Szenes Lajos, Tát Nagyközség Polgármestere tölti be. A Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának elnöke újra Miskolczi József, Nyergesújfalu Város Polgármestere lett. A bizottság tagjai: Novák Lajos, Dömös Község Polgármestere és Czermann János, Süttő Község Polgármestere. A Társulási Tanács 2008. I. félévben 5 alkalommal ülésezett (2008. február 21., március 20., április 24., május 14., június 26.). A Társulás Pénzügyi - Ellenőrző Bizottsága üléseit a Társulási Tanács ülései napján a Társulási Tanács ülését megelőzően tartotta.

A Társulás fő bevételi forrása a tagok által befizetett tagdíj (ennek összege 250 Ft/fő /település). A Társulás tagdíja korábban 129 Ft/fő/település volt. A tagdíj emeléséből fakadó tagdíj-növekményt a Társulás minden évben átadja az Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítványnak. A Társulás további bevételi forrásai a központi költségvetésből származó, egyes közszolgáltatásokra lehívott kiegészítő normatív támogatás, továbbá az aktuális pályázatokból szerzett támogatás.

A Társulás fő profilja a terület - és vidékfejlesztési feladatok ellátása, önkormányzati fejlesztések összehangolása, térségi pályázatok menedzselése, azok lebonyolítása.

A Társulás, miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta, a kistérség valamennyi településének részvételével.

1. A közoktatási (pedagógiai szakszolgálati feladatok), a szociális, ezen belül gyermekjóléti feladatok ellátásáról a Társulás a kistérségben működő intézményi társulások útján gondoskodik. A Társulás 51/2005.(XI.28.) TTh. határozatával elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében foglalt ajánlások alapján az óvodai és az általános iskolai feladatellátás Tát és Mogyorósbánya, továbbá Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában intézményfenntartó társulások formájában működik. A Társulás az egészségügyi feladatokról, ezen belül a háziorvosi ügyeletek működtetéséről az esztergomi Vaszary Kolos Kórház útján, a nyergesújfalui ügyelet esetében mikrotársulás útján gondoskodik. A kistérségi központi ügyeleti szolgáltatást a Társulás várhatóan 2009. január 1-jétől már saját hatáskörben kívánja ellátni. Ennek megvalósítására már két közbeszerzés kiírására is sor kerül. Az első közbeszerzés eredménytelen volt. A második közbeszerzést a Vaszary Kolos Kórház nyerte meg, amely azonban később visszalépett a szerződéstől. A Társulási Tanács az 50/2008. (VI.26.) TTh. határozatával továbbra is kifejezte azon szándékát, hogy az egyközpontú (Esztergom) háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése mellett foglal állást. Ennek érdekében soron következő ülésén ismételten közbeszerzési eljárást kíván megindítani a feladat ellátása érdekében.

A területfejlesztésről a Társulás önállóan gondolkodik. A Társulás egyik intézményi társulásnak sem fenntartója, szervező tevékenységével biztosítja ezen intézmények magasabb szintű működését. Ezen feladaton belül a Társulás pályázatokat készít, kistérségi beruházásokat koordinál és működteti a kistelepülési alapot is.

A Társulási Tanács az 52/2007.(VI.28.) TTh. határozata alapján újabb szociális feladatok felvállalását javasolta: a jelenleg már felvállalt gyermekjóléti szolgáltatás mellett egyes szociális alapszolgáltatásokat (családsegítés, fogyatékosok nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, támogató szolgáltatás). Fenti feladatokat a Társulás 2007. november 1-jétől látja el.

A Társulási Tanács a 3/2008.(II.21.) TTh. határozatával fogadta el 2008. évi költségvetését, amelyet 2008. június 26-án módosított.

A Társulás hatályos költségvetése

Bevétel összesen 117.897 ezer forint
Intézményi működési bevétel (2007.01.01-jei lakosságszám, 56.674 * 250 Ft) 14.169 EFt
Bérleti díjbevétel 1.000 EFt
Normatív hozzájárulások 95.333 EFt
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 430 EFt
Önkormányzati Minisztérium támogatása 3.665 EFt
a munkaszervezet működésére
Helyi Vidékfejlesztési Iroda (6 hónap * 550.000 Ft) 3.300 EFt

Kiadás összesen 117.897 ezer forint

Dologi kiadás 2.100 EFt
- munkaszervezet működésére 1.000 EFt
- KEM TT tagdíj 1.100 EFt
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak összesen 95.763 EFt
Munkaszervezet díjazása 8.368 EFt
Helyi Vidékfejlesztési Iroda működési kiadásai 3.300 EFt
Duna-Pilis-Gerecse, Kalanda Hív a Régi Vármegye Egyesület részére tagi hozzájárulás 265 EFt
Általános tartalék 8.101 EFt

A Társulás normatív támogatása 75.333 EFt

Teljes Beszámoló...


[ 2008.09.05. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek