nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Kistérségi beszámoló 2010 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Kistérségi beszámoló 2010
Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről
Előzmények

Megalakulás

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII. törvény alapján, 2005. május 10-én, Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Süttő és Tát települések részvételével megalakult az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás).
A Társulás az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás jogutódja.

A Társulás szervei, tisztségviselők, ülései

A Társulás a megalakulásakor elnöknek Meggyes Tamást (Esztergom), elnökhelyettesnek Szenes Lajost (Tát) választotta, míg a létrehozott Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjaivá Miskolczi Józsefet (Nyergesújfalu), Benkovics Lászlót (Pilismarót) és Nagy Endrét (Süttő) választotta. A bizottság elnöke Miskolczi József lett.

A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulás polgármestereiből álló Társulási Tanács, amely 2006. október 27-én újította meg tisztségviselői megbízatását. A Társulási Tanács a 2006-2010. évi önkormányzati választási ciklus idejére újból Meggyes Tamást választotta meg elnökének. A Társulás elnökhelyettesének tisztét továbbra is Szenes Lajos tölti be, míg a Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának elnöke újra Miskolczi József lett. A bizottság tagjai: Novák Lajos (Dömös) és Czermann János (Süttő). A Társulási Tanács 2009. április 9-én egy második elnökhelyettest is választott, Czermann János, Süttő Község Polgármesterének személyében.

A Társulási Tanács 2010. I. félévben 4 alkalommal ülésezett (az ülések időpontjai: 2010. január 8., február 11., március 30. június 10.) és összesen 39 db határozatot hozott. A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság az üléseit, a Társulási Tanács ülései napján, a Társulási Tanács üléseit megelőzően tartotta.

Tisztújítás

2010. október 28-án csütörtökön 10.00 órakor, Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (Nagyterem) tartotta őszi ülésszakának első és egyben tisztújító ülését az Esztergomi Kistérségi Társulás. Az alakuló (tisztújító) ülést a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5 § (2) bekezdése alapján a kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze, így az ülés összehívása Tétényi Éva, Esztergom Város polgármesterének meghívására történt. A 9 települést (Esztergom, Pilismarót, Dömös, Tát, Mogyorósbánya, Bajót, Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő) tömörítő Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 16 napirendet tárgyalt az ülésen. Az új önkormányzati ciklus megkezdésével a polgármesterek megválasztották a Társulás új tisztségviselőit, ugyanis az októberi önkormányzati választások után lejárt a tisztségviselők mandátuma. Döntés született a Társulás elnökének, két elnökhelyettesének, a Pénzügyi – Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak személyéről is. A Társulás elnöke a 2010-2010-es önkormányzati ciklus idejére Tétényi Éva, Esztergom Város polgármestere lett. A Társulás két elnökhelyettesének Szenes Lajost Tát Nagyközség polgármesterét és Czermann Jánost Süttő Község polgármesterét választották meg. A Társulás Pénzügyi – Ellenőrző Bizottságának elnöke Mihelik Magdolna Nyergesújfalu Város Polgármestere, tagjai pedig Dinnyés István Lábatlan Város polgármestere és Pergel István Pilismarót Község polgármestere lett.

A Társulás 2010 évben még november 18-án ülésezett, illetve december 9-én és 16-án ülésezik. A december 9-ei ülését a nyergesújfalui térségi közösségi házban tartja.

Bevételi források

A Társulás fő bevételi forrása a tagok által befizetett tagdíj, amely évente, a KSH által közreadott infláció mértékével emelkedik. Ez az összeg 2010-ben 276 Ft/fő/település volt. A Társulás további bevételi forrásai a központi költségvetésből származó, egyes közszolgáltatásokra lehívott kiegészítő normatív támogatás, valamint az aktuális pályázatokból szerzett támogatás.

Feladatok

A Társulás fő profilja a terület- és vidékfejlesztési feladatok ellátása, önkormányzati fejlesztések összehangolása, térségi pályázatok menedzselése és azok lebonyolítása.
A Társulás a többcélú szervezetté történő átalakulásakor a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta fel, majd működése során az alábbi, újabb feladatok felvállalásáról döntött:

állategészségügyi (ebrendészeti) és gyepmesteri feladatok (Esztergom Város Polgármesteri Hivatala útján)
család-, gyermek - és ifjúságvédelem (ezen belül bűn - és baleset-megelőzés)

A család-, gyermek - és ifjúságvédelem tekintetében, 2008. január 1-jétől a feladatokat egy fő megbízásos szerződéssel foglalkoztatott közbiztonsági referens látta el. E tárgykörben 2009. II. félévben számos, a bűnmegelőzéssel és prevencióval kapcsolatos eredményt sikerült elérni, ezek közé tartozik a kistérségi térfigyelő kamerarendszer kiépítése. E rendszert a VÉDVÁR 2008. Zrt. (székhelye: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u.1-3.,) 2009. november 20-ára építette ki. 2010. I. félévben - a gazdasági válságra is tekintettel - közbiztonsági referens már nem került alkalmazásra.

Sport

E feladat keretében valósítottuk meg első alkalommal az I. kistérségi horgásztábort 2010. 7-11. között Nyergesújfalun, továbbá 2010. június 21-26. között Bajóton és Gyulán megrendezett IV. Kistérségi sporttábort. E feladat keretében valósítottuk meg továbbá a 2010. június 28-2010. július 2. között a Lábatlanon megrendezett I. sport-napközis tábort is. E táborokat 2010. II. félévben további sporttáborok követik. A 2010. évi sporttevékenység szerves része még az idei évben is magvalósítandó komplex szabadidősport programsorozat, amely szinte minden települést érint.

A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése szerinti óvodai nevelési feladatokról és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti általános iskolai nevelési-oktatási feladatokról - Tát és Mogyorósbánya, valamint Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában - intézményfenntartó társulások formájában gondoskodik. Az intézményfenntartó társulások megalakulásuk óta panaszmentesen működnek, és az ösztönző kistérségi normatíváknak köszönhetően az ellátási színvonal emelkedését és az egyes önkormányzatok teherviselését csökkentették. Nyergesújfalu, Bajót, Tát és Mogyorósbánya településeken kívül a többi tagönkormányzat az óvodai és általános iskolai intézményeit önállóan működteti.

A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás ellátásáról két intézményfenntartó társulás útján gondoskodott. Az egyik ilyen társulás a Pedagógiai Szakszolgálat (2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1.), melynek működési területe: Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Bajót, míg a másik a Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat (2500 Esztergom, Baross G. u. 3.), amely Esztergom, Tát, Mogyorósbánya, Pilismarót, Dömös területi lefedettséggel tevékenykedett.

A Társulás biztosítja továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40.-§-ai szerinti gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatást mikrotársulások útján. Ezek a következők:

• Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 10.), Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Süttő területi lefedettséggel;
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (2534 Tát, Móricz Zs. u. 1.) Tát és Mogyorósbánya területi lefedettséggel;
• Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat, (2500 Esztergom, Baross G. u. 3.) Esztergom, és társulási megállapodás alapján Pilismarót, Dömös működési területtel.

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdésében foglalt családsegítés szociális alapszolgáltatási feladat ellátásról is gondoskodik:
• Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Bajót települések vonatkozásában a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (2541 Lábatlan, Piszkei ltp 10.);
• Tát és Mogyorósbánya települések vonatkozásában a Táti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján (2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 1.);
• Esztergom, Pilismarót és Dömös települések vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. tv. 120-122. §-a alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) kötött ellátási szerződés útján.

A fenti szolgáltatások panaszmentesen, és a kistérségi ösztönző normatívák egy részének az elmaradása (a 2010. évi költségvetési törvény már nem finanszírozza a civil szervezetekkel való feladatellátást) ellenére továbbra is magas ellátási színvonalon működnek.

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdésében foglalt nappali ellátás (fogyatékosok nappali ellátása) feladatot - a kistérség területén - az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (2500 Esztergom, Petz testvérek u. 56.) szervezettel kötött ellátási szerződés útján, míg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdésében foglalt nappali ellátás (hajléktalanok nappali melegedője) feladatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

A fenti szolgáltatások panaszmentesen, és a kistérségi ösztönző normatívák ez évben való elmaradása (a 2010. évi költségvetési törvény már nem finanszírozza a civil szervezetekkel való feladatellátást) ellenére továbbra is magas ellátási színvonalon működnek.

A Társulás szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdésében foglalt támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatási feladatot

• Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót települések vonatkozásában a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal (2541 Lábatlan, Zalka Máté ltp. 5.) együttműködési megállapodás útján, valamint
• Esztergom, Tát, Mogyorósbánya, Pilismarót és Dömös települések vonatkozásában a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) kötött ellátási szerződés útján is felvállalta.

E tevékenységek után a Társulás 2010. évben már nem részesült kistérségi ösztönző normatív támogatásban. A szolgáltatások így az alapnormatívákból működnek, amelyeket a két szolgáltató közvetlenül hív le (pályázat útján). A finanszírozást három évre nyerte el a két szolgáltató.

A feladatkör további bővülését jelentette, hogy a Társulás 74/2008. (X.16.) TTh. határozatával úgy döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat felvállalását kezdeményezte 2009. január 1. napjától. A szolgáltatás biztosítása a jelzett időponttól az Esztergom Város Önkormányzatának fenntartásában működő Glatz Gyula Szociális Központ, Esztergomi intézmény útján történik. A szolgáltatás beindítása az előzetes várakozásokat is felülmúlta.

A Glatz Gyula Szociális Központ szakmai hozzáértésének és példás munkavégzésének köszönhetően a szolgáltatás panaszmentesen és az érintettek megelégedésére működik. Jelenleg 118 készülék van kihelyezve a kistérség területén. Tekintettel arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás a 2010-ben finanszírozott tevékenységek között már nem szerepel, a szolgáltatóknak pályázniuk kellett, hogy a jövőben is működhessenek. A kétkörös pályázaton a Glatz Gyula Szociális Központ fenntartója Esztergom Város Önkormányzata vett részt. A sikeres előminősítést követően időközben a Szolgáltató kiválasztásra került és ezzel jogosulttá vált a szolgáltatás további működtetésére és állami normatíva igénylésére. Így e szolgáltatás a 2010. évben is sikeresen és eredményesen működik, sőt ez évben az ellátottak körének bővítésére is sor került.

Az egészségügyi feladatok, ezen belül a háziorvosi ügyelet ellátása, 2009. február 1-jétől 2011. január 31-ig terjedő időszakban, saját hatáskörben, az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.), mint közreműködő szervezet útján történik.

A kistérségi orvosi ügyelet a kezdetektől szinte panaszmentesen működik. Az első időszakban, főleg az Esztergomtól távolabbi településeken némi komfortérzet-csökkenést okozott a nyergesújfalui ügyeleti helyszín megszüntetése, de a lakosság fokozatosan felismerte, hogy az Országos Mentőszolgálatra telepített diszpécserszolgálat és annak szakmai protokollja mentén irányított szolgáltatás az ellátási színvonal emelkedését eredményezte.

A Társulás és az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság közötti szolgáltatási szerződés 2011. január 31. napjával lejár, ezért a Társulás a 2010. november 18-ai ülésén döntött az új ügyeleti közbeszerzési eljárás megindításáról. A Társulás a nyertes ajánlattevőt - aki a következő öt évben fogja végezni a háziorvosi ügyelet működtetését – a 2010. december 16-ai ülésén válassza ki.

A Társulás 94/2009. (XI.12.) TTh. határozatával úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység (mozgókönyvtári és közművelődési feladat) feladat felvételét - Bajót, Dömös, Mogyorósbánya, Süttő települések ellátása érdekében - kezdeményezi a Társulás társulási megállapodásába. A feladat megszervezésével a fő cél, hogy az ellátandó feladatokhoz újabb állami pénzeket hozzunk a térségbe, de legfőképp a térség kistelepüléseire.

2010 januárjában az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárnak köszönhetően megtörtént a feladatellátásban résztvevő településeken (Süttő, Bajót, Mogyorósbánya, Dömös) a helyi könyvállomány leválogatása, aktualizálása, majd minden településen megtörtént a szükséges infrastruktúra kiépítése (számítógépek beszerzése, a Szikla Integrált könyvtári program telepítése) is. Ezt követően kezdődött meg a már leválogatott és aktualizált könyvállományok számítógépes katalógusra vitelére. Ezen munkák elvégzéséhez a Munkaügyi Központnak (a továbbiakban: Központ) köszönhetően támogatást is igényeltünk. A Központ 2010. évi közhasznúak foglalkozatására biztosított keretéből, 5 fő középfokú végzettségű munkavállaló 6 hónapig történő foglalkozatása kezdődött meg 2010. április 1-től 2010. szeptember 30-ig. A foglakoztatás költségeinek 70 %-át a Központ állja, a fennmaradó összegre fedezetet pedig a Társulási Tanács biztosított a 19/2010. (III.30.) TTh. határozatával. Az 5 fő munkavállaló Süttő, Bajót, Mogyorósbánya, Esztergom és Dömös településeken végzi a már leválogatott és aktualizált könyvállományok számítógépes katalógusra vitelét.

A Társulás egyik, fent említett intézményi társulásnak sem fenntartója, csupán szervező tevékenységével biztosítja magasabb szintű működésüket. E feladaton belül a Társulás pályázatokat készít, kistérségi beruházásokat koordinál és működteti a Kistelepülési Alapot.
A területfejlesztési feladatok ellátásáról a Társulás Munkaszervezete útján, önállóan gondoskodik.

A Társulás fenti feladatok mellett még közreműködött egy kistérségi közkincs kerekasztal létrehozásában is. Az erre vonatkozó pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium írta ki. A pályázat pénzügyi forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat sora volt. A pályázat célja a kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása. E pályázattal egy Kistérségi Közkincs kerekasztal létrehozása valósulna meg, amelynek legfőbb gyakorlati célja, hogy a települési közművelődési tevékenységeket végzők végre megismerjék egymást tevékenységét és elinduljon egy kistérségi szintű együttműködés, amelynek eredményeképpen létrejönne egy kistérségi értékleltár és egy egységes 2011-es rendezvénynaptár is. A pályázat időközben támogatott lett.

A Társulás a korábbi évek jól bevált gyakorlata szerint az idei évben is felvállalta a szúnyoggyérítési feladatok koordinálását. E feladatokra – a Magyar Turizmus Zrt. pályázati támogatásának is köszönhetően – a Társulás jelentős pénzügyi forrásokat (2.730.625 Ft) is fordított, hiszen két alkalommal is finanszírozta a kistérség teljes területének légi kémiai és földi gyérítését, illetve koordinációs tevékenységével hozzájárult a további, immár települési szúnyoggyérítések eredményes kivitelezéséhez.

Költségvetés

A Társulási Tanács a 7/2010.(II.11.) TTh. határozatával fogadta el 2010. évi költségvetését (a bevételi főösszeg 168.544 ezer forint, míg a kiadási főösszeg 168.544 ezer forint volt), amelyet a 2010. június 10-ei ülésén módosított (a módosítás a bevételi és a kiadási főösszeg mértékét nem érintette).

A Társulási Tanács 17/2010.(III.30.) TTh. határozatával fogadta el a Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját. A Társulás 2009. évi összes bevétele 182.896 ezer forintra, összes kiadása 174.206 ezer forintra teljesült. A 2009. évi pénzmaradvány összege 7.819 ezer forint volt.

A Társulási Tanács a 21/2010. (III.30.) TTh. határozatával fogadta el a Társulásra, illetve annak munkaszervezetére vonatkozó 2009. évi belső ellenőrzési jelentést.

Főbb feladatok, eredmények

A Társulás által 2010. évben megvalósított főbb feladatok, eredmények:

• Kistérségi közkincs kerek-asztal létrehozása és működtetése
• Kistérségi mozgókönyvtári ellátás megszervezése és eredményes működtetése
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás további működtetése;
• kistérségi orvosi ügyelet működtetése;
• Kistelepülési Alap működtetése;
• Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése
• UMVP III. és IV. tengelyes intézkedései keretében több települési projekt menedzselése
• kistérségi komplex szabadidősport program megvalósítása;
• tematikus humán sporttáborok megvalósítása (Lábatlan, Pilismarót, Bajót-Gyula, Nyergesújfalu);
• Kistérségi közhasznú foglalkoztatás megszervezése

Kistelepülési Alap

A Társulás 2008-ban indította el a Kistelepülési Alapját (a továbbiakban: Alap), amely egyedülállónak nevezhető a megye kistérségei között. Az Alap célja a kistérség kistelepüléseinek (Bajót, Dömös, Pilismarót, Mogyorósbánya és Süttő) anyagi támogatása (pályázati projekttervek elkészítése, illetve pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás-kiegészítés). Az Alap a gazdasági válság ellenére, a tavalyi év szerinti összeggel az idei évben is működik (14.400 EFt).

Munkaszervezet

A Társulás - Esztergom Város Jegyzője által vezetett - Munkaszervezetének feladatait 2010. I. félévben továbbra is Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai látták el megbízási szerződés útján, illetve köztisztviselőként.

A Munkaszervezet felmerülő költségeit (személyi és dologi) a Társulás teljes egészében átvállalta.
A Munkaszervezet kiadásainak fedezetét az Önkormányzati Minisztérium működési támogatása és a befolyt tagdíjak biztosították.

Helyi Vidékfejlesztési Iroda

A Társulás a 2007. május 15. és 2013. június 30. közötti időszakra jogot szerzett a „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” (a továbbiakban: Iroda) cím birtoklására. Az Iroda a Társulás keretén belül működik, vezetője Hummel Rudolf.

Az Iroda feladatai:

• a potenciális pályázok felkészítése, majd részükre alapszintű tanácsadás nyújtása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében megnyíló pályázati kiírások vonatkozásában;
• a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott, a Leader Program (EU-s vidékfejlesztési tárgyú helyi közösségi együttműködés) menedzselése
• a kistérség vidékfejlesztési szereplőinek folyamatos és megfelelő tájékoztatása;
• helyi ügyfélfogadási és kommunikációs tevékenység megvalósítása
• az ÚMVP keretében meghirdetett pályázati intézkedések népszerűsítése, pályázati tanácsadás, ügyfélszolgálati feladatok ellátása;
• egyéb, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott feladatok elvégzése;
• egyéb kistérségi ügyek.

Időközben az új kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium felállásával változások következtek be, amelyek érintették a HVI-k jövőbeni működését is.

A 42/2010. (VI. 29.) ÚMVP IH közlemény a 1698/20005/EK tanácsi rendelet 75. cikk (1) bekezdésében, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § d) pontjában és 14. § (1) bekezdés ca) pontjában foglaltakra is figyelemmel 2010. július 1. napjától felfüggesztette az ÚMVP „5.3.3.4. Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás” című intézkedés végrehajtását.

Az 1/2010 (VI. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007 (VII. 30.) FVM rendelet meghatározott paragrafusait, illetve bekezdéseit hatályon kívül helyezte.

A HVI-k a ebből következően ettől az időponttól kifizetési és támogatási kérelem benyújtására sem váltak jogosulttá. Az FVM VKSZI részére jelenleg nem állnak rendelkezésére az intézkedés felfüggesztésének visszavonására vonatkozó információk.

Fentiekre tekintettel Hummel Rudolfnak, az Esztergomi Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetőjének munkaviszonyát 2010. június 30. napjával megszüntették.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatalban 2009. szeptember 1-jétől működik önálló kistérségi iroda, amelynek irodavezetője 2010. szeptember 1-jétől Hummel Rudolf lett.

2011-évi kiemelt feladatok:

• Újabb pedagógiai szakszolgálati feladatok felvállalása
• Közterület-felügyelet kistérségi szintű megszervezése
• Belső ellenőrzés kistérségi szintű megszervezése
• Kistérségi mozgókönyvtári ellátás bővítése
• Közhasznú foglalkoztatás megszervezése

Lábatlan, 2010. december 15.
Dinnyés István

polgármester

Letölthető dokumentumként


[ 2010.12.15. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-