nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / KORONAVÍRUS tájékoztatás / Koronavírus tájékoztató 2. oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Koronavírus tájékoztató 2.
A koronavírus járvány fertőzés megelőzésére és a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban ... Lábatlanon fennálló helyzet

Tisztelt lábatlani lakosság!

A koronavírus járvány fertőzés megelőzésére és a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban az alábbiakban foglalom össze a Lábatlanon fennálló helyzetet, ismertetem az elmúlt hét folyamán eddig meghozott intézkedéseket.

1. A kialakult rendkívüli helyzet első nagy feladatát, az iskola március 16-i bezárása adta. A Kormány pénteki bejelentést követően az iskola a hétvégén felmérte és a hivatal koordinálta a közétkeztetési szolgáltatóval, hogy a rászoruló, étkezést igénylő gyermekek részére az étkezés hétfőtől zavartalan legyen. A közétkeztetési szolgáltatóval megegyeztünk az étel adagonként elkülönített dobozban történő kiszállításról.
Az iskola felkészült a rászoruló tanulók részére a gyermekfelügyelet megszervezésére, a szülőket a szükséges változásokról internetes felületeken tájékoztatta. Jelenleg az étkezésben részt vevők száma: kb. 25 fő, a gyermekfelügyeletben részt vevők száma: 0 fő.

2. Ezt követte az óvoda és bölcsőde tekintetében az intézménylátogatást korlátozó intézkedés bevezetése, amely március 17-vel lépett életbe. A óvodában, bölcsődében szintén azon gyermekek felügyeletéről gondoskodik mindkét telephelyén az intézmény, amely esetben a szülő(k) nem tudnak gondoskodni a gyermekük napközbeni felügyeletéről, illetve étkeztetéséről. Az étkező gyermekek száma: 24 fő, felügyelet: 10 fő.
A helyzetet higgadtan és fegyelmezetten fogadták a szülők, ezért külön köszönet illeti őket, hiszen döntő többségükben problémamentesen megoldották a gyermekeik elhelyezését. A honlapon az óvodára, bölcsődére vonatkozóan is tájékoztatót jelentettünk meg.

3.A Gondozási Központtal megbeszéltük, és kialakítottuk a válsághelyzeti működés rendjét, hiszen az idősek ellátásában a továbbiakban is jelentős feladat hárul az itt dolgozókra.
Az időskorúak nappali ellátását (nappali tartózkodás) határozatlan időre megszüntettük. Az egészségház járatot leállítottuk. Az erőforrásokat átcsoportosítottuk az étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátásra. Az idősek részére az ebéd házhoz szállításában jelenleg 3 fő működik közre, összesen kb. 50 fő részére visznek ki napi szinten ebédet. A házi segítségnyújtásban (bevásárlás, gyógyszer felíratás és kiváltás, háztartási teendők stb.) az intézmény további dolgozói is bevonásra kerülnek.
Lényeges, hogy ennek keretében elsősorban azokról kell gondoskodnia az intézménynek, akikről gyermekeik, hozzátartozóik nem tudnak gondoskodni és így ellátatlanok maradnának.
Miután maszkok ekkor még csak korlátozottan álltak rendelkezésre, az intézmény a saját ellátását maszkok varrásával oldotta meg. Köszönjük az ellátásban közreműködők munkáját.

4. A Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményünkkel szintén egyeztettük a válsághelyzeti működés rendjét, melyet az intézmény közzétett a honlapon. A családsegítőket és a támogató szolgálat erőforrásait 4 főt (nincs iskolai szállítás) szükség esetén a Gondozási Központ feladatellátáshoz át tudjuk csoportosítani. A fennálló időszakban fokozottabban monitorozzák a rászoruló gyermekes családok helyzetét, folyamatos kapcsolatot tartanak a Hivatallal a szükséges ellátások és segítségnyújtás megszervezésében.

5. Az Egészségügyi ellátás tekintetében a járványügyi szakmai előírások szerint jártunk el, a szakellátások működését minimálisra korlátoztuk. A háziorvosi alapellátás (ezen a gyermekorvosi és fogorvosi ellátás is értendő) a járványhelyzetre vonatkozó szakmai egészségügyi irányítás szerint működik. Személyes megbeszélést folytattunk a háziorvosokkal, és egyeztettünk a feladatokat illetően. Orvosaink mindannyian érintettek a 65 év feletti orvosokra vonatkozó ajánlott korlátozásban. Az orvosok érintettségük ellenére töretlenül végzik az ellátásban való közreműködést, melyért Lábatlan önkormányzata és lakossága nevében is a legnagyobb köszönet illeti őket. A működésükhöz szükséges eszközök, maszkok mihamarabbi biztosítása érdekében sürgető levéllel fordultunk a járási tisztifőorvos felé. Maszkokat az orvosoknak március 25-én tudtunk biztosítani.
A védőnői ellátásra szintén a kormány ajánlása alapján kerül sor, kerülve a családlátogatásokat.
Az egészségügyi ellátást érintő változásokról tájékoztatót jelentettünk meg a honlapon.

6. A Gerenday Közösségi Ház és a Könyvtár működésének nyilvánosságát a Kormányrendelet szerint megszüntettük. Erről tájékoztatást jelentettünk meg az elektronikus felületeken.

7. A Hivatal tekintetében a labatlan.hu oldalon egy külön linket hoztunk létre a koronavírussal kapcsolatos információk közzétételére.
Március 18-tól az ügyfélfogadás személyes formáját megszüntettük, minden bejelentést, kérelmet, megkeresést elektronikus úton és telefonon bonyolítunk. Ez cégek esetében teljes körűen, és magánszemélyek esetében is nagyrészt már ebben a formában bonyolódott. Ennek menetéről, elérhetőségekről részletes tájékoztatót tettünk fel az elektronikus felületekre, valamint a Hivatal bejáratához. Személyes ügyintézésre csak azokban a halaszthatatlan esetekben van lehetőség, amelyben a személyes megkeresés nem nélkülözhető, (főként anyakönyvi ügyek), azonban itt is előzetes telefonos egyeztetésre van szükség.
Három fokozatban határoztuk meg a Hivatal működésének biztosítására az intézkedéseket, mely a Kormány által elrendelt intézkedések súlyosságához igazodik. A dolgozók részére kialakítottuk a home office rendszerben való működés informatikai, technikai hátterét, felkészülve arra, hogy a legszigorúbb intézkedések esetén is a feladatok ellátását biztosítani tudjuk.
Jelenleg a 2. biztonsági szinten működik a hivatal. A dolgozók egy része teljes home office keretében dolgozik, a többi dolgozó két csoportra osztott napi váltásban dolgozik, (fél home office). Ezzel csökkentettük a megbetegedés esetén a két csoport közötti terjedés kockázatát. A hivatal felkészült, hogy szükség esetén teljes home office-ban is el tudja látni a legfontosabb feladatokat. Ezen túl személyes segítés formájában is közreműködünk.

8. Az önkormányzat üléseit felfüggesztette a Kormányzati intézkedések következtében. Az önkormányzat hatásköreit rendkívüli időszakban jogszabályi felhatalmazás alapján a polgármester gyakorolja, szintén a jogszabályban szabályozott kivételekkel. Így az önkormányzat működőképessége a rendkívüli helyzetben is biztosított.
Az intézmények fertőtlenítőszerekkel való ellátását sikerült megoldanunk, de folyamatosan dolgozunk jelenleg is a beszerzésükön. A maszkokkal való ellátást március 25-én kapott 1000 db maszkkal meg tudjuk oldani, a Gondozási Központ, az Óvoda és a Hivatal is az elfogyó maszkok helyett addig is saját készítésű varrott, mosható, újra használható maszkokkal oldotta meg. Ugyanilyen nehézséget okozott a gumikesztyű és a fertőtlenítő szerek beszerzése. Ezeket a hiányokat is több kisebb készlet beérkezésével, beszerzésével biztosítani tudtuk.

9. A Lábatlani Polgárőrség segítségét a feladatok ellátásába szükség esetén szintén be tudjuk vonni.

Ezúton köszönöm mindenkinek a kialakult helyzetben való aktív részvételét és segítségét.

Teller Péter polgármester

[ 2020.03.24. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-