nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Közlemény választási tudnivalókról oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Közlemény választási tudnivalókról
Közlemény - A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását érintő legfontosabb tudnivalókról
A 2014. október 12-re kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szabályozza.
Az eljárási határidőket a közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2014. (VII.24.) IM rendelet állapítja meg.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete február 4-én megválasztotta.
A helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti választási Iroda (NVI) értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az értesítőt a választópolgárok értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig küldi meg az NVI .
A helyi választási iroda (HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelem október 10-én 16.00 óráig visszavonható.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy október 12-én legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem lényeges eleme, hogy azt csak kizárólag írásban lehet igényelni, a kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha kérelem nem felel meg a fentieknek, azt a HVI illetve az SZSZB a kérelmet elutasítja.
A kérelmet a helyi választási irodának legkésőbb október 10-én el kell bírálnia. A szavazás napján 15.00 óra után mozgóurna igénylésére nincs lehetőség.

A mozgóurna igénylésére vonatkozó szabályok változása miatt az alábbiakra hívjuk fel még a figyelmet.

A mozgóurna igénylésének okát a választási eljárásokról szóló törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt mozgásában. Egyéb indokok, (pl. munkavégzései kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurnát igénylő választópolgárok nem a szavazóköri névjegyzékben, hanem külön jegyzékben szerepelnek.
A mozgóurnát csak a szavazókör területén belüli címre lehet kivinni.
Az SZSZB mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak azok részére biztosíthatják a mozgóurnás szavazást, akik a mozgóuránt igénylő választópolgárok jegyzékében szerepelnek. A mozgóurnás szavazást lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.

A 2014. október 10-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. A helyi választási iroda azokat legkésőbb október 11-én kinyomtatja, majd átadja a szavazatszámláló bizottság elnökének.

A szavazóhelyiségekben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.


Lábatlan Városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak száma: 8 fő képviselő, 1 fő polgármester.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
A képviselők és a polgármester 5 évre kerül megválasztásra.

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.

A szavazás feltételei:
Kizárólag az szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel!!!
Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem.

A szavazás feltétele a személyazonosság és a lakcím, vagy személyi azonosító igazolása.
ÉRVÉNYES OKMÁNYOK BEMUTATÁSA NÉLKÜL A VÁLASZTÓJOG GYAKORLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG!!!

A személyazonosság igazolására alkalmas:
- Személyazonosító igazolvány
- Régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
- Ideiglenes személyazonosító igazolvány,
- Vezetői engedély
- Útlevél
- Ideiglenes útlevél

A lakcím igazolására alkalmas:
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
- A lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
- A régi könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet,

A személyi azonosító igazolására
- Személyi azonosítót igazoló hatóság igazolvány (lakcímigazolvány hátoldala)
- A régi könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a személyi azonosítót,
- Hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

A választásokkal kapcsolatosan minden lényeges információ és nyomtatvány megtalálható a www.valasztas.hu oldalon.
Helyi Választási Iroda

KÖZLEMÉNY
Lábatlan városban működő
választási szervek tagjairól, valamint a szavazókörök címéről

Helyi Választási Iroda: Cím: 2541 Lábatlan, József A. u. 60. Telefon: 33 517 500
Fax: 33- 517-508 Email: polghiv@labatlan.hu

HVI vezetője: Schantzl Edit
HVI vezető helyettes: Kiss Gábor
HVI tagok: Juhász Krisztina
Lénárt Istvánné
Pollákné Gábris Katalin

Jegyzőkönyvvezetők:

1.sz. szavazókör: Szolvik Józsefné
2.sz. szavazókör: Szabóné Malatinszki Tímea
3.sz. szavazókör: Király Marianna
4.sz. szavazókör: Gémesiné Haraszti Krisztina
5.sz. szavazókör: Juhász Lászlóné
Nemzetiségi szavazókör: Nagyszegi Szilvia

Helyi Választási Bizottság: Cím: 2541 Lábatlan, József A. u. 60. Telefon: 33 517 500
Fax: 33- 517-508 Email: polghiv@labatlan.hu

HVB elnöke: Bognár Györgyné
HVB tagok: Balogh Erzsébet
Kerléné Kósa Viktóra
HVB póttagok: Urbánné Titter Gabriella
Gibuszné Mitták Katalin

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

KIMUTATÁS
A Szavazatszámláló Bizottság tagjairól és a szavazókörökről:


1. sz. szavazókör: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár
Lábatlan, Tulipán u. 57.
Dorkó Menyhért elnök
Dudás Gyuláné elnök helyettes
Ballabás Katalin tag
Spiegelhalter Mihályné póttag
Szarka Csabáné póttag

2. sz. szavazókör: Zengő Óvoda Micimackó telephelye
Lábatlan, Óvoda utca 33.
Martin Antalné elnök
Cservölgyiné Magács Eszter Edit elnök helyettes
Gróf Istvánné tag
Krajcsovszki Lajosné póttag
Mészáros Erzsébet póttag

3. sz. szavazókör: Gondozási Központ
Lábatlan, Dózsa Gy. út 19.
Szilágyi Judit elnök
Richter Andrea elnök helyettes
Ágfalvi Istvánné tag
Budaházi Gyuláné póttag
Harcsik Miklósné póttag

4. sz. szavazókör: Gerenday Közösségi Ház
Lábatlan, Rákóczi F. út 170. (Kijelölt szavazókör)
Gróf Károlyné elnök
Fodor Dezsőné elnök helyettes
Olajos Jánosné tag
Rozmánné Eckl Erzsébet póttag
Szabó Ildikó póttag

5. sz. szavazókör: Zengő Óvoda
Lábatlan, Piszkei ltp. 10.
Tóth Gábor elnök
Kósa Jánosné elnök helyettes
Hartmann-né Marczinkó Márta tag
Vámos Lászlóné póttag
Kósáné Pédl Szilvia póttag

Nemzetiségi szavazókör: Arany J. Iskola napközi
Lábatlan, Rákóczi F. u. 126.
Kecskésné Szabó Zsuzsanna elnök
Nagy Istvánné elnökhelyettes
Keresztesé Adolf Éva tag
Juhász Istvánné póttag

Helyi Választási Iroda

A választással kapcsolatban bővebben: http://labatlan.hu/valasztas-2014


[ 2014.08.08. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-