nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Lábatlan előtt ez az út állt oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Lábatlan előtt ez az út állt
Köszönöm mindannyiuk megbecsülését, a felém irányuló, betegségem idején is tanúsított jókívánságaikat. Köszönöm munkám során kapott díszpolgári címet.

Tisztelt Lábatlani Polgárok!


Szeretném köszönetemet kifejezni minden lábatlani lakosnak, hogy, négy önkormányzati választási cikluson keresztül, tölthettem be Lábatlanon egy ciklusban alpolgármesteri, majd három ciklusban polgármesteri tisztséget.
Az első 4 év alpolgármesteri megbízatás alkalmas volt arra, hogy rálátást szerezzek az önkormányzati munkára. A polgármesteri tisztség vállalásakor feltett szándékom volt, hogy a képviselő-testület közreműködésével Lábatlan nagyközség egy jól átgondolt településfejlesztési koncepció alapján elinduljon egy kisvárosi fejlődés irányába. Ma elmondhatom, ezt a célt sikerült elérni. Az első ciklusban sok vita nehezítette a képviselőtestület munkáját. A következő két ciklusban is voltak viták, de ezek mind korrekt szakmai jellegűek voltak, és a kölcsönös bizalom volt az alapjuk: mindnyájan a Lábatlaniak érdekében dolgozunk.
Egy város sem létezik megfelelő intézményrendszer és szolgáltatások nélkül. Ezek általában a városközpontban vannak. Ennek a kialakítása elkezdődött az Egészségház, a Gerenday ház és kert, a volt óvodaépület bérlakásokká történő átalakításával. Két társasház épült. Lakások és üzletek épültek, és a napokban megnyithatjuk az Arany János Iskola kibővített, felújított és korszerűsített gyönyörű épületét.
De nem csak a városközpont képe változott. Sokat fejlődtek ez idő alatt a város egyéb intézményei is. Új helyet kapott a Zalka Máté lakótelepen bérlakások kialakításával együtt a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat, felújításra került a Dózsa György úton a Gondozási Központ. A piszkei lakótelepen a Zengő Óvoda megszépült épületét a napokban nyitottuk meg hivatalosan.
A közeljövőben a Duna-parton sikeres pályázat kapcsán, Karvával közösen elindul egy kikötő „révátkelőhely” létesítése, ami a dunai hajózási forgalmat figyelembe véve új lehetőségeket nyit a város előtt.
Felújításra vár még a Micimackó óvoda, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár.
A város minden intézménye stabilan, nagyon jó színvonalon működik.
Az iskola időközben művészeti iskolai funkcióval is bővült. Esti gimnáziumnak is otthont ad a város, ahol 170 hallgató érettségizett le.
Új intézményként bölcsődét is létre tudtunk hozni. A lakáskörülményeket szociális bérlakások építésével, építési telkek kialakításával segítettük. 3 ciklus alatt harmincegyre nőtt a szociális bérlakások száma.
Parkok, terek, játszóterek jöttek létre, utoljára a Zrínyi lakótelepen. A Piszkei lakótelepen, és a Zalka Máté lakótelepen még októberben sor kerül játszóterek kialakítására. A Ságvári utcában megnyílt játszótérrel a város összes játszótere felújításra került.
Park épült a Zalka lakótelepen. Megépült a Millenniumi park, és a templommal szemben a Szent István park, az újonnan létrejött épületek körül a beruházásokkal együtt rendezett lett a zöldfelület.
Gyarapodott a városi közélet a civil szervezetek létrejöttével és megerősödésével, a kulturális rendezvények kínálata és színvonala is kiemelkedő.
Rendkívül jó a kapcsolata az önkormányzatnak a településen működő cégekkel, vállalkozásokkal, szolgáltatókkal.
A világgazdasági válság sajnos a településen is erőteljesen éreztette hatását, főként munkahelyek megszűnésében jelentkezett, és az adóbevételek csökkenésében érezzük kézzelfoghatóan a helyzet romlását. Reméljük azonban, hogy mint minden rossz, ez is átmeneti és a gazdasági visszaesést majd fellendülés követi, s ennek jelei hamarosan érezhetőek lesznek a településen. Úgy gondolom, erre reális kilátások vannak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a várost jellemző gazdasági helyzet szorosan összefügg az ország gazdasági-politikai helyzetével.
Amikor 16 év után visszatekintek az elért eredményekre, úgy érzem mindaz ami létrejött, az tartós, kézzelfogható eredmény, de a legfőbb értéke, hogy mindannyiunké, azoké, akik Lábatlanon élnek, fejlődését, sorsát szívükön viselik. Lábatlan 2004. július 1-vel nyert városi rangot.
Munkám során polgármesterként és lábatlani polgárként is mindig a település egészében igyekeztem gondolkodni, az egyenként megtett kis és nagyobb lépések mindig egy átfogóbb koncepcióból indultak ki és azt gondolom, hogy ez a cél és ez az irány helyes volt, hogy ott és akkor ahonnét elindultunk, Lábatlan előtt ez a lehetséges út állt.
A polgármesteri tisztségemről való leköszönéssel együtt köszönetet mondok mindazoknak, akik munkámat segítették, támogatták az elmúlt években. Elsősorban a város valamennyi lakosának, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik gyakorlatilag szervezik az egész város életének működését és minden testületi döntést megvalósítanak, az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, a civil szervezeteknek, a város valamennyi gazdasági szereplőjének és tisztelt képviselő társaimnak, akik ezekben az években partnereim, segítőim és kritikusaim is voltak, és felvállalták a sokszor nehéz döntések felelősségét. Egy biztos, az elért eredmények közös munkánk gyümölcsei.
Remélem, hogy Lábatlan következő polgármestere és képviselői tudják, mit vállalnak, és hosszú távra előre tekintve alakítják majd a város életét, formálják közéletét.
Köszönöm mindannyiuk megbecsülését, a felém irányuló, betegségem idején is tanúsított jókívánságaikat. Köszönöm munkám során kapott Lábatlan Város Díszpolgára címet, és támogatásukat, aminek eredményeként megkaptam a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést.
Bízom benne, hogy a következő négy évben képviselőként szolgálhatom tovább az Önök érdekét.

Török István


[ 2010.09.25. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek