nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Önkormányzati választás 2010. oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Önkormányzati választás 2010.
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.
Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról

A Magyar Köztársaság Elnöke 204/2010. (VII. 16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.

A szavazás helye

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától (2541 Lábatlan, József A. u. 60.), a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással szavazás)
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.

Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!

Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a Helyi Választási Irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Figyelem a személyazonosság és a lakcím megállapítása a fenti okmányok alapján kötelező, ezek nélkül a Szavazatszámláló Bizottság nem engedélyezi a szavazást! Kérjük, ezért feltétlenül hozzák magukkal ezeket az okmányokat!
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba lehet helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
- Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választásra azon a településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár szerepel a választói jegyzékben és a választást a helyi választási bizottság kitűzte.
Mivel Lábatlanon a választás kitűzésének napján (2010. augusztus 9-én) a cigány kisebbségi választói névjegyzéken szereplők száma meghaladta a 30 főt, így a Helyi Választási Bizottság 2010. október 3. napjára kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását.

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre, mely szavazókör Lábatlanon az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi úton lévő napközi épületében került kijelölésre.
A szavazólapon legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Választási bizottságok

Az önkormányzati választásokon helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok (választási bizottságok) működnek.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi választási bizottság három tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon (2010. augusztus 22.) választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig tart.
Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 12-i ülésén a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Helyi Választási Bizottság tagjai:
HVB Elnöke: Bognár Györgyné
HVB tagjai: Kerléné Kósa Viktória
Maros Gyöngyi
Póttagok: Balogh Erzsébet
Schmidt Tiborné

A szavazatszámláló bizottságok tagjai, póttagjai az országgyűlési választások előtt már megválasztásra kerültek.

A választási bizottságok megbízott tagjait a jelöltet állító jelölő szervezet és a független jelölt legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig jelentheti be.

Helyi Választási Iroda:

Vezetője: Schantzl Edit jegyző

Tagok: Kiss Gábor
Kiss Roberta
Juhász Krisztina
Lénárt Istvánné
Tölgyesi Csilla

Jegyzőkönyvvezetők:

1.sz. szavazókör: Szolvik Józsefné
2.sz. szavazókör: Misur Zoltánné
3.sz. szavazókör: Király Marianna
4. sz. szavazókör: Vénusz Zoltánné
5.sz. szavazókör: Kósa Jánosné
Kisebbségi szavazókör: Gyuriczáné Szakácsi Bernadett

Pótjegyzőkönyv vezető:

Gémesiné Haraszti Krisztina

A választásról további információkat találhatnak a www.valasztas.hu internetes oldalon, illetve választással kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak a Polgármesteri Hivatalunkban működő Helyi Választási Irodához.

Schantzl Edit
HVI-vezető


[ 2010.09.27. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-