nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Ovis beiratkozás oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
február 2021
előre
Ovis beiratkozás
2016.05.09. és 10-én a Piszkei lakótelepen, 2016. 05.11. és 12-én a Micimackó telephelyen, 8-16 óráig.

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2016/2017. tanévre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendjéről.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 01-jétől, 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő.

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3 éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
A 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig született gyermekeket előjegyzésbe veszi az óvoda. A beíratás és előjegyzésbe vétel


Időpontja és helyszínei:
2016.05.09. és 10-én a Piszkei lakótelepen,
2016. 05.11. és 12-én a Micimackó telephelyen, 8-16 óráig.

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- TAJ kártyája,
- a szülő személyi igazolványa,
- a gyermek lakcím kártyája.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei Kormányhivatal folytatja le, és 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Az óvodai felvételről szóló határozatot a szülő 2016.05.27-ig kézhez kapja, a felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőséget a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37-38. §-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen (óvodai felvétel elutasítása esetén) a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat a szülő. Ez esetben a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek a beiratkozással kapcsolatban eljárni.

Schantzl Edit
jegyző

[ 2016.05.09. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-