nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Oktatás / Óvoda oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
szeptember 2021
előre
Óvoda

Zengő Óvoda és Bölcsőde

Székhely: 2541 Lábatlan Piszkei ltp. 10.
Telefon/Fax: 33/503-830
Telephely: 2541 Lábatlan Óvoda u.33.
Telefon/Fax: 33/503-910
e-mail: zengolabatlan@gmail.com
e-mail:micimackolabatlan@gmail.com

Különös közzétételi lista 2020:

Nevelési év rendje: A nevelési év 2020. 09.01-től 2021. augusztus 31-ig tart.
Az óvodai felvétel az óvodakötelezett gyermekeknél az Oktatási Hivatal listája alapján és a szülő jelentkezése alapján történik, április 20-tól május 20-ig tartó időszakban a fenntartó által meghatározott időpontban. A gyermek felvételét, átvételét nevelési év közben is lehet kérni, amennyiben van szabad férőhely óvodánkban. Sajátos nevelési igényű gyermekeket szakértői vélemény alapján vesszük fel.
A felvételre jelentkezéshez szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, a szülő személyi igazolványa, a gyermek lakcím kártyája. A beiratkozáskor a gyermeket is feltétlenül várjuk.
Nyitva tartás: a Piszkei lakótelepen 5.30-16.30 óráig , az Óvoda utcában 5.30-16 óráig .
Nyári takarítási, karbantartási szünet:
Piszkei ltp. óvodában: 2021.06.28-2021.07.24-ig
Óvoda utcai óvodában: 2021.07.26-2021.08.20-ig
December 21-től 2021.01.03-ig zárva tartunk(felmérés alapján), nyitás január 04-én.
Az év folyamán 3 nevelés nélküli munkanapot tartunk , melyről a szülőket 7 nappal előbb értesítjük.

Időpontok:
2020.11.23. ( Piszkei ltp.)
2020.11.24.( Óvoda u.)
2021. 04. 21.
2021. 06. 10.

Az intézményi étkezési térítési díj összege/ nap: ebéd : 255 Ft
menza: 420 Ft
bölcsőde: 450 Ft
Térítési díj kedvezménye illeti meg a szülőt:
- a térítési díj 100%-os kedvezménye jár:
- három, vagy több gyermek nevelése esetén
- tartósan beteg, vagy sajátos nevelési igényű gyermek nevelése esetén
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után,
- családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át
A kedvezmény kérésnek igényét az óvodatitkár által kiadott nyilatkozaton kell igényelni.
Székhely gyermek létszám: 72 fő ( október 1-én)
Telephely gyermek létszám: 93 fő (október 1-én)

Óvodai csoportok( beírt )létszáma székhely :
Fóka: 14 fő
Kismackó: 21 fő
Nyuszi: 23 fő
Cica: 20 fő

Óvónők száma: 7 fő ebből
felsőfokú végzettségű: 7 fő
Szakvizsgázott: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő főiskolai végzettséggel, 1 fő óvónői tanulmányokat folytat
Dajkák száma: 4 fő ebből
érettségizett :2 fő
szakképzett :2 fő

Óvodai csoportok létszáma telephely
Mackó: 19 fő
Süni: 23 fő
Méhecske: 25 fő
Bölcs Bagoly: 13 fő
Katica: 22 fő

Óvónők létszáma: 9 fő ebből
Főiskolát végzett: 9 fő
Szakvizsgázott: 2 fő
Pedagógiai asszisztens: 2 fő , ebből 1 fő óvónői tanulmányokat folytat
Gondozónők száma: 5 fő ebből
Érettségizett, szakképzett: 3 fő
Érettségizett: 1 fő
Szakképzett: 1 fő
Óvodatitkár: 1 fő

Dokumentumok 

Házirend (frissítve: 2020.10.05.)

Óvodai program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Tájékoztatás a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről

Gyermekvédelem

Bölcsőde

Bölcsődénk a Piszkei lakótelepen a Zengő Óvoda egyik szárnyában működik.
Az intézmény célja: a szakmai irányelvek és belső szabályzatnak megfelelően: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.
A bölcsődei gondozás, nevelés szakmai programja

Az intézmény feladatai: A 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag légkör, színvonalas gyermekellátás megvalósítása. A derűs nyugodt légkör, a gyermekekre figyelő gondozói bánásmód lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle tevékenységet biztonságban végezze, napjuk derűs és boldog legyen. Szakképzett gondozónők családias környezetben gondoskodnak a gyermekek harmonikus fejlődéséről. Biztosítják a nyugodt, elmélyült játék feltételeit, a szabadlevegőn való mozgást, az évszaknak megfelelő tevékenységet, a társas lét szabályainak megismertetését. Mondókákkal kísért mozgásos játékok, bábozás, képeskönyvek nézegetése fejlesztik a gyermekek szókincsét, bővítik ismereteiket. Kellő idő biztosításával, elismerő támogatással, az életkori sajátosságok figyelembe vételével segítjük elő az önállósodás kibontakoztatását.
Az ellátás igénybevételének módja: Az intézménybe történő felvétel önkéntes, az ellátás szülői kérelemre történik, melyet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az orvosi igazolást a gyermek egészségi állapotáról, illetve a szülők munkáltatói igazolását arról, hogy munkaviszonyban állnak, vagy állni fognak.
Az intézmény orvosa: Dr. Kneibeiszer Anna
A bölcsőde alapellátáson túl, a családi nevelést támogató szolgáltatásokkal segíti a családokat, melyek gyermekorvosi igazolással vehetők igénybe. A szülő nyilatkozik, hogy gyermeke egészséges és bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást.
Szolgáltatásaink:
Időszakos gyermekfelügyelet: A szülő elfoglaltsága idejére, akár néhány órára is kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott gyermeket normál bölcsődei csoport üres férőhelyén helyezzük el.
Családok segítése gyermeknevelési tanácsadás szakemberekkel:

A bölcsődei beiratkozás egész évben folyamatos, szeretettel várjuk a gyermekeket.

Tájékoztató az óvodáról
Tájékoztató céllal készítettük ezt az ismertetőt az óvodánkba bekerülő gyermekek szülei számára. Köszönjük, hogy elolvassa.
A Zengő Óvoda a Piszkei lakótelepen működő 4 csoportos óvoda, azonos életkorú gyermekekkel alakítottuk ki a csoportokat.
Egy bölcsődei csoport is működik az intézményben, ahová a dolgozó szülők 3 év alatti gyermekeit várjuk szeretettel.
Udvari játékainkat és tárgyi eszközeinket folyamatosan fejlesztjük, sószobát alakítottunk ki, ahol a gyermekek heti két alkalommal mesét hallgatnak, vetítenek, énekelnek, miközben a jótékony hatású sóoldatot belélegzik.
Tárgyi felszereltségünk jónak mondható, csoportszobáink a dolgozók segítségével folyamatosan szépülnek, a sokféle, bőséges játék lehetőséget biztosít a gyermekek sokoldalú fejlesztésére. Tornaszoba és a tágas udvar lehetőséget teremt a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgásuk fejlesztésére, Kresz pályánkon a gyerekek elsajátíthatják a közlekedés szabályait.
Óvodapedagógusaink sokirányú végzettsége lehetőséget ad a gyermekeknek és a szülőknek érdeklődésüknek megfelelő tevékenység kiválasztására.
Néptánc, gerinctorna, kézművesség, csuhé, úszás oktatás.
Programjaink, rendezvényeink, melyek színesítik az óvodai életet és élményekkel gazdagítják a gyermekeket:
Ovis csalogató- új beiratkozó gyermekekkel
Márton- napi lámpás felvonulás szülőkkel
Mikulás-várás
Karácsonyi ünnepély
Farsangi mulatság szülőkkel
Gyermeknapi jókedv, bábozással, játékokkal
Anyák napi délután, gyermek műsorral
Nagycsoportosok búcsúja az óvodától, kerti party
Víz világnapja, Föld napja, Madarak fák napja
Bábelőadások, színház látogatások

Óvodánkban a nevelés, az iskolai életmódra való felkészítés Porkolábné dr. Balogh Katalin Komplex prevenciós óvodai programja (rákattintva olvasható) alapján történik. Célunk a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával a harmonikus személyiségfejlesztés, amely biztosítja a sikeres iskolakezdéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását az egyéni bánásmód és a differenciált módszerek alkalmazásával. Az óvodások két fő tevékenységét a játékot és a mozgást tudatosan használjuk fel az egyéni képességek kibontakoztatására. Programunk, nevelésünk akkor érheti el célját, a kudarc nélküli iskolakezdést, ha a szülők is megismerik módszereinket és partnerként együtt dolgozunk. Az óvodai életbe betekintést nyerhetnek a szülők a közös rendezvényeken, ünnepeken, nyílt napok alkalmával. Bízunk abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődésüket.

Thomas Gordon szavaival kívánunk eredményes együttnevelést :
„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon , amivé fejlődni képes.”
Ráczné Fülöp Erzsébet
és a
Zengő Óvoda nevelőtestülete

Micimackó telephely Óvoda

2541 Lábatlan Sallai Imre u. 33.
Telefon/Fax: 33/503-910
e-mail: micimackolabatlan@gmail.com

Az intézményünk bemutatása:

Engedélyezett férőhelyek száma : 125 fő
Működő csoportok száma : 5 gyermekcsoport
Dolgozói létszám :18 fő
Óvodapedagógusok száma : 10 fő

Az óvodánk neveléstörténete:
Intézményünk, a település legrégebbi óvodája, több, mint 60 éves.
Lábatlan lakósai részéről, már az 1939-es években felmerült egy óvoda iránti igény, hiszen a lakosság nagy része dolgozott.
Sokan a falu határában lévő földjüket művelték, állataikat gondozták és az akkor már üzemelő Cement Gyár is egyre több embert foglalkoztatott.
Erre az igényre reagált az akkori Cement Gyár igazgatója: Vitéz Sághy Antal, aki megépítette a jelenleg is működő, akkor mindössze két csoportszobából álló óvoda épületét.
Ekkor a gyermekekkel, a „Legszentebb Üdvözítő Leányai Rend” nővérei foglalkoztak.
A „nővérek” saját maguk készítettek bábokat és azzal báboztak az „apróságoknak”.
A bábozásnak olyan nagy sikere volt, hogy később még Kecskemétről is ideutaztak nővérek ezt megtekinteni.
Ez a siker, nem maradt az intézmény falai között, hanem ingyen utazási jegyet kapott a két nővér és bábjátékukkal járták az ország óvodáit.
A gyermekek ekkor, még csak 11 óráig voltak az óvodában, majd haza mentek és délután ismét visszajöttek.
Később a nyári időszakban a szülők néhány pengőt befizettek és így biztosították az étkezést is a gyermekek számára.
Ebéd után, az otthonról hozott szalmazsákokon pihenhettek le a gyerekek.
Az óvoda fenntartását ekkor és a II.világháború után is, a Cement Gyár vállalta.
Az 1949/50-es években a magas gyermeklétszám és az óvoda iránti igény növekedése indokolttá tette egy újabb csoportszoba hozzáépítését az épülethez. Az intézmény így már három csoporttal működött és hozzátartozott egy szolgálati lakás is.
Az 1959/60-as években az óvoda fenntartói szerepét a lábatlani Községi Tanács vette át.
Az intézmény neve: I.sz. Napközi Otthonos Óvoda volt.
Az akkori község iparosodása, a lakosság növekedését eredményezte, így az óvodás gyermekek száma is egyre növekedett, ezért 1978-ban egy újabb csoportszobával bővült az intézmény és a szolgálati lakásból is csoportszoba, illetve öltöző került kialakításra.
Az épület ekkor nyerte el jelenlegi formáját.
Az óvoda múltbeli színvonalas pedagógiai munkáját, régi iratok is tanúsítják, melyekben fellelhető, hogy az 1960-as évek elején az intézmény, a soproni Óvónőképző „gyakorló-bemutató” óvodájaként működött.
Dr. Hermann Alice pedagógiai programjainak, gyakorlati beválását is az intézmény falai között dolgozta ki több esetben.

Az intézmény jelenlegi helyzete:
1998 évben vette fel óvodánk a "Micimackó" nevet, 2012-ben a város két óvodája szervezetileg összevonásra került, Zengő Óvoda néven működik tovább.
Névválasztásunkat, az udvarunkon álló, Szöllősi István által készített, mackó kőszobor befolyásolta, amely udvarunk esztétikumát is növeli.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja értelmében, az óvodapedagógusok feladata a gyermekek környezet kultúrára nevelése.
Nevelőtestületünk felismerte, hogy e pedagógiai folyamat megvalósításához, településünk természeti- és társadalmi környezete optimális színteret biztosít.
Óvodánk makro környezete, olyan speciális lehetőségeket és területeket kínál, melyet csak itt és e helyen lehet megvalósítani.

- A Duna, az erdő közelsége,
- A házi állatok, mezőgazdasági gépek, munkaeszközök, az ember gondoskodó szerepének tapasztalása.
- Gerenday Arborétum, Közösségi Ház,
- Településünk intézményei: ÖKO pékség, gyárak, könyvtár, stb.

Önálló, helyi környezeti nevelési programunk kimunkálását ezért a település természeti -és társadalmi értékeire, adottságaira és lendületes fejlődésére alapoztuk.
Programunk szellemében nevelt gyermekeknél szeretnénk olyan személyiségjegyeket megalapozni, melynek hatására:
■ szűkebb - és tágabb környezetükben jól eligazodnak,
■ a település szép földrajzi fekvését felfedezik, pozitív adottságokat értékelik,
■ lakóhelyük szépségéért, megóvásáért mindent megtesznek.
Gyermekközpontú, helyi környezeti nevelési programunk, a településről és körzetéből érkező 3-8 éves gyermekek számára kínál az ismeretszerzéshez, tapasztaláshoz, változatos tevékenységekhez olyan biztonságot, nyugalmat adó, szeretteljes légkört, melyben a komplex nevelési hatások eredményeként , a gyermekek testi-, érzelmi-, intellektuális fejlődése megvalósul.
A szép mesékkel, jó játékkal, a játékos német nyelv tanulással, ”ovis néptánc, ovis mazsorett „ és még sok egyéb foglalkozással segítjük elő, a képességek kibontakoztatását, melyhez sokféle játék és eszköz áll rendelkezésre.

Nevelési programunk igényli az emberi kapcsolatok természetes közvetlenségét is, vonatkozik ez:
- a szülőkkel való partneri együttműködésre,
- az iskolai nevelők, valamint
- a nevelésünket segítő speciális szakemberekkel való kapcsolatainkra.
Nevelési programunk hatékony megvalósításának elengedhetetlen feltétele az óvodapedagógusok, gondozó nők és valamennyi alkalmazott személyisége.
A különböző beosztásokban érvényesül az óvodás gyermek szeretete, a szülők és az egymás iránti tisztelet.

Az óvodapedagógusok folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, de a színvonalas munka érdekében az önképzést is fontosnak tartják.
A továbbképzések és módszertani bemutatók új ötleteit, népi kultúrtörténeti technikáit, a mindennapi munkájukban szívesen alkalmazzák.

Az innovációs folyamatok számára mindig is nyitott volt intézményünk.
2000.07.01-től az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszert bevezettük és működtetjük, mely a partneri igény /gyermek, szülő, fenntartó/ elvárásainak való megfelelésen alapul.
2003.01.09-től a tálalókonyhánkra kidolgozott, élelmiszer-kezelés szabályaira vonatkozó HACCP rendszert működtetjük.
Az óvodapedagógia területén eddig megtett út, a múlt eredményei, feljogosítanak bennünket, itt dolgozó óvodapedagógusokat arra, hogy nyugodtan nézzünk szembe az előttünk álló évek perspektíváira és vállaljuk azokat a jelentős és olykor nehéz feladatokat, amelyekkel óvodásaink testi-, szellemi- és érzelmi fejlődését biztosítani tudjuk.



[ 2007.11.25. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
Micimackó Óvoda
-
Zengő Óvoda
-
Zengő Óvoda
Micimackó Óvoda
-
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
-
Zengő Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
Zengő Óvoda
Micimackó Óvoda
Zengő Óvoda
-
Micimackó Óvoda
-
Zengő Óvoda
Zengő Óvoda
Micimackó Óvoda
Zengő Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
Micimackó Óvoda
-