nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Óvodai beiratkozás rendje oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Óvodai beiratkozás rendje
Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendjéről.

Közlemény az óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendjéről. Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
1. A kötelező felvételi körzetten nem rendelkező óvodák felvételi eljárása (nem település szerinti óvodába felvétel)
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják meg. Az óvoda vezető a gyermek óvodába történő felvételéről április 20-ig dönt.
2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása (település szerinti óvodába felvétel)
Az óvoda a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 01-jétől, 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő.
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, -amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, - köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, - amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kérelmére - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, negyedik életév betöltéséig felmentést kaphat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2020. április 17-ig lehet a járási hivatalhoz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani.

A 2017. szeptember 01-től 2018. augusztus 31-ig született gyermekeket előjegyzésbe veszi az óvoda.
A beíratás és előjegyzésbe vétel a jelen vészhelyzetben, az óvoda e-mail címére

zengoovoda@pr.hu küldött, kitöltött jelentkezési lapon történik.
Tájékoztatást lehet kérni az alábbi időpontokban és telefonszámokon:
Április 1-én 06 33 503-910
Április 8-án és 15-én, a 06 33 503-830

A beíratáshoz szükséges dokumentumokat az óvodakezdéskor kérjük:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- TAJ kártyája,
- a szülő személyi igazolványa,
- a gyermek lakcím kártyája.

2020. szeptember 1-jétől a 2020/2021. nevelési évben az óvodába
• azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,
• az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételről a szülő határozatot kap, a felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőséget a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37-38. §-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen (óvodai felvétel elutasítása esetén) a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat a szülő. Ez esetben a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek a beiratkozással kapcsolatban eljárni.

Schantzl Edit
jegyző

[ 2020.03.31. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-