nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Óvodavezető oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Óvodavezető
Lábatlan Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ... alapján pályázatot hirdet óvodavezető beosztás betöltésére.

Lábatlan Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

Munkáltató: Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2541 Lábatlan, József A. út. 60. Tel: 33/517-500
Munkahely (munkavégzés helye): Zengő Óvoda és Bölcsőde, 2541 Lábatlan, Piszkei ltp.10. és
Zengő Óvoda és Bölcsőde Micimackó telephely: 2541 Lábatlan, Óvoda u. 33.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2021. szeptember 5. - 2026. szeptember 4-ig határozott időre szól.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Önkormányzati fenntartású, önálló költségvetési szervként működő intézmény vezetése,
Az ehhez kapcsolódó óvodapedagógiai feladatok, szakmai tevékenységek szervezése, tervezése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint történnek.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázatnál előnyt jelent:
- szakmai gyakorlaton belül magasabb vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, (szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések)
- szakmai gyakorlat igazolása,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai, vagy eredeti iratok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület és a bizottság nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a
pályázatot.
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
- Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállalja.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 31 szerda 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton a pályázatot Lábatlan Város polgármesterének címezve, 2541 Lábatlan, József A. út. 60. címre kell eljuttatni a megjelölt határidőre történő beérkezéssel. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére”.
- Elektronikus úton Schantzl Edit jegyző részére a polghiv@labatlan.hu email-címre,
- Személyesen Schantzl Edit jegyző részére a Lábatlani Polgármesteri Hivatalba.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schantzl Edit jegyző nyújt a 33 /517-500-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A pályázatokat szakmai előkészítő bizottság véleményezi. A kinevezésről Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében hiánypótlásra nem ad lehetőséget.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.gov.hu, publikálás ideje: 2021. február 12.
- Lábatlan Város Önkormányzat honlapja és helyi Hírmondó lapja
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 27.


[ 2021.02.15. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-