nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Pályázati felhívás oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Pályázati felhívás
Önkormányzati ingatlan értékesítése. Eladóak legelő, kert és szántó művelési ágban nyilvántartott zártkerti ingatlanok.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Önkormányzati ingatlan értékesítésre

Lábatlan Város Önkormányzata a Lábatlan Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról szóló 4/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

PÁLYÁZATOT KIÍRÓ NEVE, SZÉKHELYE:
Lábatlan Város Önkormányzata 2541 Lábatlan, József A. u. 60.
Telefonszám: 06-33/517-500
Fax szám: 06-33/200-026

PÁLYÁZAT CÉLJA:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.

AZ INGATLAN ADATAI:
Az ingatlan megjelölése: A 064/1 hrsz-ú külterületi táblában található lábatlani 3278., 3289., 3295., 3301., 3304., 3306. hrsz-ú legelő, kert és szántó művelési ágban nyilvántartott zártkerti ingatlanok, melyek Lábatlanon a Borovicskás oldalban találhatóak. A rendezési terv szerint az ingatlanok mezőgazdasági művelésre kijelölt övezetben fekszenek.
Tulajdonos: Lábatlan Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban
A ingatlanok területe: összesen 1 ha 4240 m2
Legalacsonyabb bruttó ajánlati ár: 150 Ft/m2
A pályázat benyújtási határideje: 2016. április 18. 12:00 óra

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:

Lábatlan Város Polgármesteri Hivatal 2541 Lábatlan, József A. u. 60.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot aláírással ellátva zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

AZ AJÁNLAT MINIMÁLIS FELTÉTELEI:
- A pályázó személyes adatai
- A pályázó nyilatkozata, hogy a 2013. évi CXXII. tv. 5§ 7. pontja szerint nyilvántartásba vett földművesnek minősül.
- A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.
- A pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról.
- A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz
szükséges mértékben hozzájárul.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJA:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és aki a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi.
A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA:
A pályázatokat Lábatlan Város Önkormányzata Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának javaslata alapján Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el soron következő ülésén.

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS MÓDJA:
A pályázókat a döntést követően a kiíró írásban értesíti az elbírálás eredményéről. Az adásvétellel és az ingatlan kiméretésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Vevőt terheli.

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

[ 2017.04.03. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-