nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Sport hírek / Szedd a lábad Lábatlan! oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Szedd a lábad Lábatlan!
Javaslat a maratoni felkészülésre! Feladatsor Lábatlanról, ami egy 6 km-es túra városunkban, "Szedd a lábad Lábatlan!" címmel.

Mi is az a Coolfutura?

Az Esztergomi Futóművek futói között, egy beszélgetés során körvonalazódott az igény

o Fuss és láss!
o Fuss és játssz!
o Fuss és tanulj!


A coolfutura elnevezés szójáték, amely a kultúrát, a futást és a túrát is magában rejti.
A célja a játék: a futás ötvözése a kultúrával játékos formában a városi tájfutás és a geocaching alapjain, sajátos módon.

...és a játékszabályok:
• Megfejtést kizárólag PRIVÁT ÜZENETBEN (facebook, e-mail, sms) küldjetek.
• Legelső megfejtőnek az számít, aki legelőször küldi el a jó megfejtést.
• Lehet gyalogosan és futva is teljesíteni.
• Lehet csoportosan is teljesíteni, de akkor mindenki küldjön megfejtést!
• A megfejtést a számítógép mellett ülve is ki lehet találni google street view, és egyéb oldalak felkeresésével, de ez nem sportszerű!

Tehát játékra invitállak benneteket, melynek célja a futás és a kultúra ötvözése, egyben a megszokott útvonalakon való futás érdekesebbé tétele, egy kis motiváció a mozgáshoz, és nem utolsósorban szűkebb és tágabb lakóhelyünk nevezetességeinek megismerése egy kicsit más szemszögből - futócipőben.
A terv az, hogy tematikus, természetesen általam bejárt és kipróbált városi "túraútvonalat" hirdetek, amelynek bejárása során az ott megszerezhető ismeretek alapján egy /megfejtést kell beküldeni - szigorúan privát üzenetben.
Nem kötelező futni, lehet sétálni is, illetve nem kötelező egyszerre bejárni az útvonalat, lehet több részletben is!
Eddig már 6 feladvány volt, melyeket öt alkalommal Esztergomban egyszer pedig Dorogon kellett teljesíteni. Minden feladatnál két hetes a beküldési határidő. A játék során kialakult, hogy a megfejtés első helyes beküldője is megjutalmazzuk, a játék végén pedig valamennyi megfejtő között is kisorsolunk egy ajándékot.
A lábatlani játéknak azonban van 3 rendkívüli nyereménye, melyet az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület ajánlott fel. Az első helyes megfejtést beküldő fiú és lány ajándékot kap, valamint a többi megfejtő között is kisorsolunk egy ajándékot.

Hamarosan jön is a feladvány!

Aki pedig ezek után kedvet kap más településen, főként Esztergomban, hasonló feladat teljesítéséhez, az csatlakozhat Gábor Éva által szervezett coolfutura facebook csoporthoz.

Üdvözlettel:
Pajor Mária
ricajor@yahoo.hu

A FELADVÁNY

Lábatlan Esztergomtól egy ½ maratoninyira fekszik a Duna mentén. Sokan csak a településen áthaladó 10-es főútvonalat ismerik. A városnak csak ez az egy utcája fekszik sík területen, az összes többi utca hegyen-völgyön, hegyoldalon.
A település 1950-ben két falu, Lábatlan és Piszke egyesítése során jött létre. Lábatlant a hegyek védik, ölelik körül, Piszke pedig a büszkén tekint le a vén Dunára.
Gyertek, nézzétek meg egy kb. 6-8 km-es futó kirándulás keretében ezt a változatos természeti adottságokkal, és gazdag kulturális örökségekkel rendelkező települést. A coolfutura hagyományai szerint kérek mindenkit, hogy lehetőleg futva (esetleg gyalogolva) járja be a helyszíneket, ne motorizálva.
Utunk során 22 helyszínt fogunk érinteni, és végül 27 betű összegyűjtésével egy értelmes mondat lesz a megfejtés.
A játék hagyományai szerint az első helyes beküldő ajándékot kap, illetve az összes jó megfejtő közt egy ajándékot sorsolunk ki.
Van egy (illetve 3) rendkívüli ajándék is, melyet az Esztergomi Futóművek ajánlott fel a lábatlani iskolásoknak, akik, remélem, részt vesznek a játékon. Közülük az első helyes megfejtést beküldő lány és fiú, illetve a többi résztvevő közül egy kisorsolt diák fogja kapni az EFM által felajánlott ajándékot, amit ezúton is köszönünk az egyesületnek, és Érdy Gábornak.
1. Köszörűkő-bánya
Szabadság utca kanyarjától mintegy 150 m-re ( 47.744506, 18.504720) Lábatlan és a környék fejlődését és az iparosodását nagymértékben meghatározták a környező hegyek természeti kincsei. Legyen az márvány vagy mészkő, iparágak települtek a környékre. Most anélkül, hogy a település belterületét elhagynánk egy nagyon szép sétaúton fogunk futni. A Búzás-hegy oldalán felbukkanó sziklák a földtörténeti kréta időszak közepe táján, mintegy 100-120 millió évvel ezelőtt lerakódott üledékes kőzetréteg, természetvédelmi oltalom alatt állnak. A sziklák a falu fölé magasodva csodás háttérként szolgának.
Előttük egy néhány éve átadott sétaút vezet el, melynek elején ELTE TTK Természetrajzi Múzeum gondozásában elhelyezett ismertetőből, akit érdekel, részletesen megismerheti ezt a látnivalót.
Álljunk meg a táblánál, hiszen a sok betű rejti a feladványom első két betűjét.
Mégpedig a nagy ismertető legelső betűje, illetve az utolsó előtti szó első betűje az, amit szeretném, ha felírnátok.
2. Most fussunk végig a sétaúton, mely egy folyó mellett visz el a sziklák alatt. A sétaút végén egy pihenőpark került kialakításra a lakosság munkájával, a Holcim segítségével. Itt a kis folyócska egy tóvá duzzasztva kellemes környezetet biztosít a pihenni vágyóknak.
Mi is megpihenhetünk, legalább is egy rövid időre, megállunk a sétaút elkészültét megörökítő tábla előtt, és feljegyezzük az utolsó előtti sor második betűjét.
Most elfutunk a református temetőbe. Két lehetőségünk van, vagy tovább futunk a sétaúton addig, amíg az aszfalt útra nem érünk, ahol a település irányába indulunk, de még mielőtt a házak közé érnénk, a kanyar előtt jobbra egy zúzott kővel felszórt úton (47.738288, 18.513950) a temető hátsó kapujához érünk.
A másik lehetőség (kicsit rövidebb), hogy a pihenőpark bájos kis fahídján ”átdübörögve” elfutunk a lábatlani fő utcáig, a Dózsa Gy útig. Viszont most egy kicsit kifelé kell haladni, míg el nem érjük a kis közt, a 132. házszám után, ami az útjelző tábla szerint a Református temetőhöz vezet. (47.739114, 18.511166)
3. A község történetéhez szorosan kapcsolódik az ipar kialakulása. A cementgyár létesítése, s ezzel Lábatlan iparosodásának megalapozása jelentősen hozzájárult a település fejlődéséhez. A gyár első igazgatója (1872-től) Wendland Károly volt. Ezt a tisztet mintegy 25 éven keresztül töltötte be. Munkássága alatt sokat tett nem csak a gyár, de a környék fejlesztéséért, és szociális munkásságával a dolgozók életkörülményeinek javításáért (betegsegélyzőt hozott létre, gyári kórházat alapított, távírdát létesített)
A református temetőben a ravatalozó mellett egy kerítéssel körbevett nyughelyen pihen családja körében a Generaldirektor. Sírjára Poroszországból hozattak egy hatalmas mészkőtömböt, melyen a fekete márványtáblát a közelmúltban a HOLCIM újította fel. A feladványunk következő megjegyzendő betűje a keresztnév utolsó betűje (a felirat első szavának utolsó betűje).
4. A temetőből visszatérünk a Dózsa Gy. útra, és a település felé indulunk. Mielőtt elkezdenénk egy emelkedőn felfutni egy pillanatra megállunk az út jobb oldalán egy kis térnél, melyen egy kopjafa állít emléket az 1848-49-esz szabadságharc lábatlani résztvevőinek.
Négy név olvasható, és a katonai titulusuk. A feladványunkhoz az utolsó névhez tartozó katonai megnevezés első három betűjét (egy szótag) írjuk fel.
5. Az út lassan emelkedni kezd. Felettünk magasodik a patinás református templom, amit megéri körbefutni. Mindjárt itt az út mellett egy szépen faragott székelykapu áll, és vezet a lépcsősor a templomhoz. No, itt még nem megyünk fel, csak megcsodáljuk a székelykaput, és ha már elolvastuk a feliratát, akkor jegyezzük meg a felirat utolsó szavának második betűjét.
6. Tovább haladva az úton nemsokára megérkezünk a templomhoz vezető úthoz.
Megállunk ezen a kis terecskén. Nagyon szép fafaragásokat látunk, székelykapukat, emlékművet. Először is megcsodáljuk a kisebbik székelykaput. Itt is a felirat elolvasása után lesz egy feladatunk. Jegyezzük fel az utolsó szó második betűjét.
7. Találunk egy emlékművet is, amely II. Rákóczi Ferenc lábatlani születésű diplomatájának, és a szabadságharcnak állít emléket. Különleges a faragott fa és a márvány együttes hatása. Feladatunk az, hogy az emléktáblán szereplő vezetéknév 6. betűjét írjuk fel.
8. Most a nagykapun fussunk be a templom kertjébe, és némi lépcsőzés után máris a templom előtt állunk. Letekintve csodás kilátás nyílik a településre, de nem csak a kilátás miatt érdemes körbejárni a templomot. Árpád-kori alapokra épített sokszögű szentéllyel rendelkező, 15. sz.-i eredetű gótikus elemeket magában foglaló épület legutóbbi tatarozásakor kibontották és láthatóvá tették a középkori elemeket. Az ajtó
mellett egy szerény réztábla dokumentálja a felújítást. A tábla második sorának első betűjét jegyezzük fel.
9. Ha megpihentünk, és megcsodáltuk az épületet akkor elindulunk visszafelé. A lépcsőn lefelé csak óvatosan. Kifelé még visszapillantunk a nagy székelykapura, amin a 90. zsoltárból olvasható egy idézet. Felírjuk az 5. szó 6. betűjét.
10. Búcsút intve a református templomnak felfelé futunk, de nem kell elfáradni, hogy a régi általános iskolához érkezzünk. A kapu mellett két márványtábla is van. Az egyik (ugyan nagyon kopott), de olvashatóan arról tanúskodik, hogy az épületet a Vasbetongyár dolgozói 1918-ban állították helyre. Hogy melyik hónapban? Nos, a feladat az épületet helyreállítás hónapjának 5. betűje.
11. Ne is menjünk tovább, csak egyet lépjünk, és pillantsunk a másik márványtáblára.
Feketével, jól olvashatóan egy Madách idézet van rajta. írjuk fel az idézetben legtöbbször felbukkanó betűt (4-szer található benne).
12. Még most sem kell kifulladni a következő helyszínig. Néhány méternyire ugyanis egy emlékmű áll, ami a 48-49-es szabadságharc tiszteletére emeltetett, majd az I. később a II. világháború hősi halált halt áldozatainak nevei is rá kerültek. Az emlékművet egy kerítéssel körbevett kert veszi körül. Lépjünk be a kapun, és szemben állva az emlékművel, induljunk el jobbra, az oldalán található emléktábla (I. világháború áldozatainak neveivel) első nevének első betűjét jegyezzük fel.
13. Most egy kicsit hosszabb futás (kb 800 m) következik. Az emlékműtől akár a jobb akár a bal oldali úton indulhatunk. A lábatlani katolikus templom lesz a következő megálló helyünk. Lábatlan neve legkorábban 1267-ből maradt fenn egy IV. Béla adomány levelében, de tudjuk, hogy régebb óta lakott település. Az imént jártunk a református templomnál, ami egy árpád-kori templom romjaira épült. Akkor még katolikus templom volt, de 1732-ben a falu lakóinak nagy része reformtus volt, így a templom is a reformátusok birtokába került. Így Lábatlanon nem volt katolikus templom. Ezt a Dózsa Gy út kanyarjában a fák között megbújó bájos kis templomot csak a 1938-ban építették a katolikus hívek összefogásával. A bejárat mellett áll a templom védőszentjének a szobra. Íjuk fel a szobor talapzatán lévő felirat első sora első szavának 3. betűjét.
14. Aztán futás tovább, egy kb 1 km-es távon, egy emelkedőn, (helyi névén: Poros) és lejtőn (itteniek szóhasználatában: Óriás). Kb a tetőn érünk át Piszkére. Ahol a Dózsa Gy út becsatlakozik a 10-es főútba, a Rákóczi útba, ott találjuk a millenniumi emlékművet. A 7 oszloptöredék által körbevett kövön egy csodálatos Tamási Áron idézet olvasható. Szeretném, ha felírnátok az idézet második sora utolsó szavának utolsó előtti betűjét.
15. Innen egy km-t sík terepen futunk a főút mellett, de azért közben lesz feladatunk. Elhaladunk a közelmúltban felújított általános iskola előtt. Nézzünk fel a homlokzatára, és az intézmény neve nagybetűs feliratának első betűjét jegyezzük meg.
16. Nem kell a következő pontig sokat mennünk, hiszen az iskola szomszédságában van a piszkei Sarlós Boldogasszony templom. 1792-ben emelt templom helyébe épült 1900-ban. Kertjében két emlékmű is látható, de most nem megyünk be, a kertkapu nincs mindig nyitva. Csak nézzünk fel a templom ajtaja feletti feliratra. Az egyik szóban van egy hosszú mássalhangzó. Ezt jegyezzük fel (persze csak az egyiket)
17. Ismét egy rövid futást követően érünk el a következő helyszínre, a Dr. Tulassay József térre. A téren egy park van, kellemes zöld színfoltjával megtöri a beton egyhangúságát. A tér közepe táján találjuk, a tér névadójának, az egykori körorvosnak az emlékkövét. Írjuk fel kövön szereplő felirat utolsó sorának utolsó betűjét, majd pillantsunk fel a téren álló épületre, és a homlokzaton látható felirat első betűjét is jegyezzük fel.
18. Most elfutunk a Gerenday kert bejáratáig. Az épület és a kert 1847-től volt a Gerenday család tulajdonában. Gerenday Antal kőfaragó üzemet létesített, nagyban hozzájárult a település iparosodásához. A család fontos szerepet töltött be a közéletében is. A parkot 1890-es években létesítették, és az évek alatt európai hírű lett a ritka fajokból álló gyűjteménye. A kúria és a kert is ma a város tulajdonában van, és Közösségi Házként a kulturális élet központja. Aki ráér, érdemes bemenni körbe sétálni a kertben, benézni a házba, ahol most Bihon Győző festőművész kiállítása tekinthető meg. A rejtvényünk megfejtését a kapu melletti emlékkövön található, mely a Geranday arborétum rekonstrukciós munkálatait dokumentálja. A kő első sorának utolsó betűje kell.
19. Most induljuk visszafelé. Néhány méter után itt találjuk a 1848-49-es szabadságharc centenáriumára felállított emlékművet, melyet egy helyi kőfaragó mester, Király József készített. Most két betűt írjunk fel, mégpedig a felirat 2 sorának első betűjét és a talapzat (az emlékmű állítatója) második sorának első betűjét.
20. Most induljunk el József Attila úton, (a 10-es főútra merőlegesen) de az első útelágazásnál menjünk balra, és kezdjük meg a dombfutást  Még mielőtt a nagy emelkedő kezdődne, a 36-os számnál áll egy nagy nyárfa, amelyen az utca névadójának emléktábláját találjuk. Településünk fejlődésében meghatározó szerepet betöltő Gerenday Antal felesége, aki közelben lévő kálvária építését kezdeményezte.
A fennmaradt történetek szerint itt ezzel a fával szemközt állt egy képesfa, itt pihent meg és imádkozott, mikor a Kálváriára ment fel. Szeretném, ha felírnátok az emléktábláról az utca névadója nevének 2. betűjét.
21. Most aztán futás! felfelé! Szép kis emelkedő után érünk fel a Lábatlani pincékhez. Az út végén, a kereszteződésben áll egy kő kereszt. Ez is, mint hozzá hasonlóan a településen sok helyütt, helyben bányászott piszkei vörös márványból készült. A Keresztet még a II világháború előtt állították, búzaszentelésnél volt zarándokhely, de akkor még nem pont ezen a helyen állt. (aki volt bent a Gerenday ház nagytermében, az bizonyára felismeri, hogy a terem freskóján is ez a kő kereszt látható)
A hely ahová felértünk, a Kanberek, a lábatlani pincesor. Lábatlan még a filoxéra járvány előtt jelentős szőlő és bortermelő terület volt. Ma már újra szép eredményeket érnek el a helyi borászok. A kereszttől is látszanak a szépen helyreállított pincék.
Innen a 4. pincén egy nagy felirat olvasható. Egykor egy kőfaragó család építette. A homlokzaton lévő felirat 5. betűjét jegyezzük fel. (összetett szó első tagjának utolsóbetűje)
22. Utolsó megállóhelyünk a sportpálya lesz. Ha a kereszttől balra indulunk, rövidesen egy lépcsősor vezet (jobbra) a Sport vendéglő teraszára, illetve onnan tovább a sportpálya hátsó bejáratához. Itt szép környezetben még kedvére róhatja a köröket, akinek még van kedve. Azért ne feledkezzünk meg az utolsó feladványról sem.
Az öltöző bejáratánál (az épület közepén) találjuk a lábatlani csapat egykori focistájának, majd hosszú éveken keresztül edzőjének, nevelő edzőjének, Moczkó Gyulának az emléktábláját, amely a megfejtés utolsó betűjét tartalmazza, méghozzá a tábla első sor (idézet), 2. szó, utolsó betűje.
Kérlek, mindenki külön-külön küldje el a megfejtést ricajor@yahoo.hu címre.

Beküldési határidő: 2015.05.10.
Jó futást!
Pajor Mária


[ 2015.04.20. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-