nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Támad a szmog oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Támad a szmog
A szálló por magas koncentrációja miatt kérjük a lakosságot a kerti hulladék égetésének mellőzésére. A tűzgyújtás szabályai.

Égetés belterületen

- Hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
- A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
-Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.
- Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos.
- Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból eredően kigyullad.
- A település vonalas létesítményektől távolabbi részein, ahol szervezett háztartási-hulladék szállítás folyik, ott május-szeptember, december-február közötti hónapokban havonta egy alkalommal az avar és kerti hulladék elégethető, ha az ingatlan tulajdonosa a tevékenység megkezdése előtt 72 órával az önkormányzatnál azt írásban bejelenti. A bejelentésnek tartalmaznia kell a nyílt téri égetés helyét, az ingatlan tulajdonosának nevét, az avar és kerti hulladék hozzávetőleges mennyiségét, valamint a égetést felügyelő személyek nevét.
A bejelentés elmulasztása esetén 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

Égetés külterületen
1. Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
2. A tervezett - 1. pont szerinti - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak (Nyergesújfalu) írásban be kell jelenteni.
3. A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel meg-semmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
4.Kukoricatarló-égetésnél a 3. bekezdésben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
5. A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fa-tisztogatás hulladékait (a továbbiakban: növényi hulladékok) a megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.
6. Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
7. Ennek érdekében
a. a tarlót, vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot kell szántással biz-tosítani;
b. a tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni;
c. a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani;
d. a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
8. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell szüntetni.


[ 2011.11.16. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek