nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Testületi beszámoló szeptember oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Testületi beszámoló szeptember
Tájékoztató a képviselő-testület 2010. szeptember 14-i üléséről. Játszóterek, útfelújítás, négyéves munka értékelése - a napirendi pontok közül

Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.

Július 23-án Nyergesújfalun lévő Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének közbeszerzési eljárása történt meg. Július 30-án a játszóterek közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése volt. A Piszkei ltp.-en és a Zalka M. ltp.-en építendő játszóterek közbeszerzési eljárását a Tatabányai székhelyű Extreme-Park Kft. nyerte el. Ajánlati ár bruttó: 33.974.028.- Ft.
Augusztus 10-én az Arany J. iskola és a Zengő Óvoda energiakorszerűsítési munkái befejeződtek, a műszaki átadás megkezdődött. Augusztus 20-án a Szent István templomban búcsú mise, valamint Szent István szobor koszorúzási ünnepsége zajlott le. Augusztus 22-én a Református Egyházközösség által szervezett Kálvin János utca avatását ünnepeltük meg.
Augusztus 23-án az Arany János iskola bővítési, felújítási munkái, műszaki átadási eljárása befejeződött. A játszóterek kivitelezésére a szerződéskötés megtörtént.
Augusztus 28-án a maratoni futáson - Lábatlan – Karva - kb. 60 fő vett részt. A szervezésben Bárdos Zoltán és Schrenk Péter önkormányzati képviselők aktívan segítettek.
Augusztus 30-án az Arany János iskola bővítési, felújítási munkáira a jogerős használatbavételi engedélyt megkaptuk. A Nyergesújfalui Tűzoltó parancsnokság az Arany J. iskolában éjszakai gyakorlatot folytatott, melyen a megyei Katasztrófavédelmi parancsnok is részt vett.
Augusztus 31-én tanévnyitó volt a felújított Arany János iskolában. Az Arany János iskola és Zengő Óvoda energiakorszerűsítési munkáinak pályázathoz kapcsolódó záró rendezvényét tartottuk meg. Ugyanezen a napon az EU-s pályázattal megvalósuló játszóterek építésének nyitó rendezvénye volt.
Szeptember 3-án Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási ülése zajlott le.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló polgármester és képviselő jelöltek az ajánlószelvényeiket leadták.
Szeptember 10-én a Holcim Hungária Otthon Alapítvány jubileumi, 5. pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésén vett részt a polgármester úr.
Augusztus 1-jétől Tóth Bertalan plébános úr látja el a Katolikus egyház feladatait.
Szeptember 29-én lesz az eboltás városunkban, valamint az őszi lomtalanításra október 7 – 8 -9-én kerül sor.
Következő napirendi pont során a testület módosította a 2010. évi költségvetési rendeletet. A támogatások és a véglegesen átvett pénzeszközök 13millió forinttal növekedtek, ennek eredményeként a főösszeg 1,393millió forintra növekedett.
A testület egy tartózkodással elfogadta a kárenyhítés helyi szabályairól szóló rendeletet. A május-júniusi nagy mennyiségű csapadék által okozott kár központi alapból történő enyhítése érdekében került kérelem benyújtásra.
A képviselők elfogadták az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A fejlesztések megvalósulása érdekében az önkormányzat fejlesztési hitelt vett fel, a gazdálkodás az első félévben a terveknek megfelelően alakult.
Ugyancsak elfogadásra került az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2010. első féléves beszámolója, mely teljes terjedelemben a városi honlapon megtekinthető.
Török István polgármester értékelte a 2006-2010. közötti ciklusidőszak munkaprogramjának teljesítését, melyen alább kivonatosan, illetve a városi honlapon teljes terjedelemben olvasható.
A képviselő-testület ingatlan ügyekben döntött a továbbiakban: elutasította Bús Imre ingatlan felajánlását, illetve egyik bérlakása tekintetében bérleti jogviszony folytatásához járult hozzá.
Az önkormányzat a képviselők döntése alapján idén is pályázik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve támogatást nyújt havonta az egyetemi, főiskolai hallgatóknak.
A testület rövid vita után fedezetet biztosított az Arany János Alapfokú és Művészeti Iskola pótmunkájára, melynek szükségességére a felújítás közben derült fény. Így a homlokzati konzol cseréje, a vöröskő-lábazat javítása, régi fűtési rendszer festése, néhány alapvető bútor beszerzése, stb. valósult meg. Az oktatás a felújított épületben szeptemberben megkezdődött.
A testület tárgyalt a Dózsa György úton lévő tornaterem hasznosítási lehetőségeiről is, miután az üzemeltetésre jelentkező vállalkozó a megállapodást követően visszalépett. A terem hasznosítása sport és kulturális célú lehet, melyre a testület további megoldást keres.
Végül a képviselő-testület 5 millió forint többletfedezetet biztosított ezévre a helyi utak karbantartásához, kátyúzáshoz.
A testületi ülést követően a képviselők megtekintették a Zengő Óvoda és az Arany János Alapfokú Művészeti és Általános Iskola felújított, kibővített épületét.
Miután a jelenlegi összetételében a képviselő-testület utolsó ülését tartotta, ezt követően a polgármester úr értékelte az elmúlt évek munkáját, megköszönte a képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját. A jegyző asszony szintén megköszönte a képviselő-testület munkáját, mellyel a város fejlődését, szebbé tételét előmozdították, kiemelte a Hivatallal való jó együttműködést.

[ 2010.09.15. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-