nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Testületi tájékoztató oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Testületi tájékoztató
Tájékoztató a képviselő-testület 2010. április 27-i üléséről - Kálvin János utca lesz a Fürst Sándor utcából

Az első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Április 1-jétől a településőri szolgálatot – a korábbi őr felmondása miatt – Barina Tibor látja el. Állandó feladata az iskolások közlekedésének segítése, és a külterületi ingatlanok polgárőrökkel együtt történő éjszakai ellenőrzése, a közterületeken engedély nélkül tárolt dolgok jelzése, a közterületek tisztaságával kapcsolatos feladatok ellenőrzése.

Április 2-áig az országgyűlési képviselő választásra négy párt jelentette be delegáltját, akik részt is vettek a választási munkában.

Április 4-én a HVI vezetője megtartotta a szavazatszámláló bizottság és delegált tagok oktatását, valamint a polgármester az esküt kivette.
A Hétforrás Kft. megkezdte a szennyvíz lekötések ellenőrzését a térségben, szabálytalan bekötéseket ellenőriznek.

Április 11-én az országgyűlési képviselő választás városunkban rendben lezajlott, a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezetők lelkiismeretesen, jól végezték feladatukat. Az eredmény a honlapunkon megtekinthető.
Városunkban április 25-én, mivel a választás eredményes és érvényes volt nem volt második forduló.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szavazatszámláló bizottságokban részt vevők munkáját.

Április 13-án lezajlott a lomtalanítás és a veszélyes hulladék gyűjtése is városunkban.

Április 16-án a Holcim Díj átadó ünnepsége volt, melyen városunk több intézménye és civil szervezete nyert pénzjutalmat.

Április 21-én a temető üzemeltetőjével tárgyalt jegyző asszony a piszkei temető nyitvatartási rendjéről, annak nyitásáról, zárásáról. A megbeszélés eredményeként a nyitás – zárást májustól megoldják.

Április 22-én a nyugdíjas köztisztviselők és közalkalmazottak találkozója volt a Pannoráma étteremben.
Nyergesújfalun a Rendőrség Napja ünnepségén (Tiba István) részére biztosítottunk jutalmat.
Április 23-án Dr. Csordás Eőrs Mária rektor, kanonok temetése volt az Esztergomi Bazilikában.
A Hétforrás Kft. vezetője -Vincze László nyugdíjazása miatt – 2010. közepétől Sütő Péter lesz.
Következő napirendi pontban a testület elfogadta a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolót. A település eszköz állománya összességében 1%-kal növekedett, az adóbevételek a gazdasági válság miatt csökkentek. A 2009. évet azonban összességében eredményesen zártuk, vállalt feladatainkat és kötelezettségeinekt teljesítettük.
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok a rendőrség 2009. évi munkájáról terjesztett elő beszámolót. Lábatlanon tavaly 123 db bűncselekmény történt, az esetek 52%-nál a felderítés sikeres volt. Egyre súlyosbodó probléma a fiatalok körében a kábítószer-fogyasztás (cannabis, amfetamin, stb.) és 2009-ben nagymértékben nőtt az ittas vezetés miatt elvett vezetői engedélyek száma is. Továbbra is jó az együttműködés a Polgárőrséggel és a Családsegítő Szolgálattal. A Rendőrőrs továbbra is minden eszközzel törekszik a közbiztonság javítására.
Megváltozott a Nyergesújfalui Rendőrőrs telefonszáma: 33/ 514-070
Körzeti megbízott: Koloszár Krisztián tel.: 06 70/ 385-7442 e-mail: koloszarkrisztian@freemail.hu
A képviselők az intézményvezető javaslata alapján a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogató szolgálatának térítési díját 40 Ft/km/főre csökkentették. Ennek eredményeként többen vehetik igénybe a szolgáltatást.
Sor került az önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolójára is. A civilek közül a polgárőrség 5520 órát járőrözött tavaly, a 31 tagból 8 fiatal polgárőr is végez munkát. A teljes beszámoló a www.labatlan.hu oldalon olvashatják.
Az önkormányzat döntött arról, hogy Bajóttal közösen pályázatot nyújt be az egykori dögkút rekultivációja érdekében, a támogatás mértéke a beruházás 85%-a. Sikeres pályázat esetén a területet feltöltik, 30 cm-es rétegzárást kap, melyre termőtalaj kerül és növényzetet telepítenek. A közös pályázat értéke 15,5 m Ft.
A képviselők 1 ellenszavazattal támogatták a Fürst Sándor utca átnevezését. A változást a Református Egyhézközség, valamint a lakók nevében Neumann-né Buzás Erika kérte. Az utca ezentúl a Református Egyház alapítójának, Kálvin Jánosnak a nevét viseli.
Végül a testület döntött arról, hogy megszünteti a helyi tv üzemeltetésére vonatkozó szerződést az Elektro-Szolg. Kkt-vel, mivel a Kkt. vezetőjével az üzemeltetés díjáról nem sikerült megegyezni. A további működtetés feltételeit a képviselő-testület vizsgálja.

[ 2010.04.29. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-