nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Testületi tájékoztató oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Testületi tájékoztató
Tájékoztató a képviselő-testület 2010. július 6-i üléséről. 3 Polgármesteri Dicséret talált gazdára

Az első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.

Május 31-én a Hulladéklerakó rekultivációs pályázattal kapcsolatos egyeztetésen – Tatabányán – Dinnyés István önkormányzati képviselő volt jelen. A megbeszélésen ismertetésre kerültek a települések által benyújtandó pályázati dokumentum fő tartalmi elemei, valamint benyújtási határideje. A pályázat június 14-én benyújtásra került.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenőrzést tartott az egészségházban, jelentősebb hiányosságot nem tárt fel.

Június 2-án a volt Postakocsi épület hasznosításával kapcsolatosan egy érdeklődő vállalkozóval egyeztettünk.

Június 3-án a Gerenday Közösségi Házban köszöntöttük a pedagógusokat, átadásra kerültek a testület által megítélt kitüntetések: Kovácsné Jószai Irén és Nagy Péterné polgármesteri dícséretben részesült.

Június 4-én Ister-Granum Eurorégi társulási ülés volt Esztergomban, Sujbert Levente képviselte önkormányzatunkat.

Június 4 és 7. között levonuló dunai árhullám során a közmunkások és a Polgárőrség emberei nyújtottak segítséget a Pannoráma étteremnél. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes Vitó kisbuszt értékesítettük.

Június 8-án a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésén Dinnyés István képviselő úr volt jelen. Tűzvédelmi ellenőrzés volt az egészségházban, a feltárt kisebb hiányosságokat megszüntetjük.

Június 10-én Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülése volt, melyen a polgármester úr vett részt.

Révátkelő hely létesítésével kapcsolatosan újabb tárgyalást folytattunk az érintettekkel, valamint a bizottsági elnökökkel. A döntést a szeptemberi testületi ülésre készítjük elő.

Június 11-13. között városunkba látogatott Dr. Erdő Péter bíboros, megtekintette a Gerenday Közösségi Házat, az épülő iskolát, szentmisét celebrált a Szent István templomban. Örömmel konstatálta az önkormányzat és az egyház segítő, jó kapcsolatát.

Június 14-én Cris Nilsen a Holcim Hungária Cementipari Zrt. gyárigazgatója tájékoztatott, hogy a gyár tulajdonában lévő Bersek márgabánya megcsúszott. A balesetek elkerülése végett a gyár a bánya ezen veszélyes területét lezárta, a szükséges óvintézkedést megtette. A károk mielőbbi helyreállításáról mielőbb intézkedik.

Június 14-16-ig az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8 tanulója és 1 fő pedagógus Stoob-ba utazott, hogy az iskola homlokzatára kerülő kerámia díszítést előkészítsék. A tanulók a kitűzött feladatot elvégezték, az elkészült kerámia a hazaszállítás után az iskola homlokzatát fogja díszíteni.

Június 16-án az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola energiakorszerűsítési pályázatának nyertes kivitelezőjével (Fischer-Bau Kft.) a szerződést aláírtuk.

Június 17-én az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KEOP pályázatának nyitórendezvényére került sor, melyet sajtótájékozatóval egybekötve a jegyző asszony tartott. A rendezvényen részt vettek a tervező, kivitelező, műszaki ellenőrzést végző cégek képviselői, az érintett intézményvezetők, képviselők, a hivatal dolgozói és a sajtó képviselői. A tényleges munka e rendezvénnyel hivatalosan kezdetét vette.

A 10 éve épült egészségház CÉDE záró ellenőrzése volt.

Június 19-én az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási és tanévzáró ünnepségén Boda Csaba alpolgármester úr vett részt.

Június 21-én és 22-én az intézményeinkben volt tűzvédelmi ellenőrzés.

Dr. Bene Enikő a 2.számú körzet fogorvosa írásban bejelentette, hogy 2011. január 1-jével nyugdíjba vonul. A fogorvosi körzet kötelező feladat ellátását egy későbbi időpontban terjesztjük a képviselő testület elé.

Komárom – Esztergom Megyei Temetkezési Kft. vezetője felkereste a jegyző asszonyt és tájékoztatta a piszke temetőben végzett felújítási munkálatokról.

Összességében a temetőben a ravatalozó belsejének teljes faljavítását, festését végezték. Az előtér falszigetelését (1 méter magasságig a lábazatot) és festését valamint a lábazat javítását. A munkálatokat a Kft. dolgozói végezték el. A jövőben gondoskodnak a temető nyitásáról és zárásáról is.

Második napirendi pont során módosításra került a 2010. évi költségvetési rendelet, melynek eredményeként 69.931e Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege.

A testület tárgyalta a közterületek használatáról szóló rendelet módosítását, végül úgy döntött, hogy a jelenlegi szabályozás marad életben. A tüzelő közterületen történő tárolását a tulajdonos továbbra is a polgármesteri hivatalban kérelmezheti.

A testület egy ellenszavazattal úgy döntött, hogy a Hétforrás Kft. beszámolóját a szeptemberi ülésen újra tárgyalja, mivel a Paprét utcai vízellátás, valamint a csatornarendszer állapota több problémát is felvet.

A képviselők elfogadták a Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány és az Egyetértés SE 2009. évi beszámolóját. Az Alapítvány mintegy 6,5 m Ft-ból, az Egyesület pedig 7m Ft-ból gazdálkodott.. A kiadási oldalon az Alapítványnál civil szervezetek támogatása, az Egyesületnél az utazási költség jelentette a legnagyobb tételt.

A továbbiakban a testület ingatlanügyekkel foglalkozott, a tornaterem üzemeltetése ügyében beadott üzleti tervvel kapcsolatban nem született döntés.

Július 5-én tartotta Lábatlan és Nyergesújfalu közösen a Semmelweis napi ünnepséget a Gerenday házban. Az ünnepség keretében Török István polgármester köszöntötte a két településen dolgozó orvosokat és egészségügyi dolgozókat.

A rendezvényen Lábatlan Város polgármestere Polgármesteri Dicséretben részesítette Dr. Bene Enikő fogorvost.

[ 2010.07.07. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-