nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Testületi tájékoztató november oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Testületi tájékoztató november
Tájékoztató a képviselő-testület 2009. november 24-i üléséről - KOM-Tem,  AVE, Kuckó, foglalkoztatási terv és játszóterek kerültek szóba

Az első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
November 1-től településőr dolgozik a városunkban. A településőr jelenleg az önkormányzati rendeletek betartását ellenőrzi, továbbá az esti órákban a település belterületi részén teljesít szolgálatot.
November 5-től két hetente az Egy hajóban Alapítvány, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával együttműködve ingyenes jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal jogászok közreműködésével. Helyszín a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, következő tanácsadás: december 3. és 17. - 9 óra.
November 9-től az egészségház-járat telefonos igénybejelentés alapján vehető igénybe térítési díj ellenében, szociális rászorultság esetén pedig ingyenesen. Telefon: 33/ 461-091
November 10-én az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás egy darab térfigyelő kamerát telepített Lábatlanon, melynek feladata a 10. számú főút átmenő forgalmának rögzítése és az Arany János Alapfokú Általános és Művészeti Iskola környezetének megfigyelése. A tervezett telepítési hely a rendőrség és a polgárőrség véleményezésével került kijelölésre.
Az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének javaslata alapján rendkívüli, 10 napos tanítási szünetet rendelt el a város jegyzője az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, mivel öt esetben találtak H1N1 vírust a gyerekektől a vett mintákban.

November 11-én Tatabányán a Térségfejlesztési és Gazdasági Bizottsági ülésen volt a polgármester.

November 12-én a Szociális Munka Napja
alkalmából Boda Csaba alpolgármester köszöntötte a Gondozási Központ dolgozóit.
Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási ülésen Kiss Gábor aljegyző vett részt.

November 13-án a polgármester és a jegyző köszöntötte Zigó Andrásnét 100-dik születésnapja alkalmából. Átadásra került Bajnai Gordon miniszterelnök által Zigó Andrásné részére küldött köszöntő oklevél.
A polgármester és a jegyző köszöntötte a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dolgozóit a Szociális Munka Napja alkalmából.
Boda Csaba alpolgármester a Vöröskereszt helyi ünnepségén átadta a testület által megítélt jutalmakat a többszörös véradóknak.

November 16-án közmeghallgatás volt a Polgármesteri Hivatalban.A település két óvodájában egy hetes rendkívüli szünetet rendelt el a jegyző, mivel az ÁNTSZ három vett mintából két esetben talált H1N1 vírust.

November 17-én Hortai Tamás műszaki ügyintéző vett részt Rácalmáson rendezett Duna Partnerségi Hálózat – melynek Lábatlan alapító tagja – műhely megbeszélésen.
Tatabányán tartott jegyzői értekezleten a jegyző és az aljegyző vett részt.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés volt.
November 18-19-én az Ister Granum rendezésében tartott Duna Műhely I. Konferencián Esztergomban szintén Hortai Tamás vett részt. Előadások hangzottak el a Duna, mint fejlesztési tengely, közösségi közlekedésben, hajózásban betöltött szerepéről. Javaslat volt az Ister-Granum irányításával működő Duna Műhely létrehozására.
A Komárom – Esztergom Megyei Bíróság végzését megkaptuk, mely szerint a Pisztherm Kft. felszámolásával kapcsolatos végzés jogerőre emelkedett, felszámoló a SERATUS Vagyonértékelő Zrt.
A következő napirend során a testület megtárgyalta az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót, mely szerint a költségvetés főösszege 941.781eFt.
A képviselők megvitatták a jövő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Az önkormányzatokat ért 120 milliárd forintos elvonás eredményeként a bevételi főösszeg 1.056.036 eFt, a kiadási főösszeg 1.280.373 eFt-ra prognosztizálható. A csaknem 225m Ft-os különbség megszüntetése érdekében a testület alternatívákról tárgyalt.
Elhangzott a Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. beszámolója, a jelenlegi pénzügyi helyzet miatt a Kft. elfogadta javaslatunkat, így idén nem kerül sor áremelésre. A cég döntésénél messzemenően figyelembe vette a lakosság helyzetét.
A Képviselő-testület tárgyalta az AVE Tatabánya Zrt. tájékoztatóját a 2010. évi árképzéséről. A cég a kialakult válság miatt több kényszerintézkedést is hozott és csak a halaszthatatlan beruházásokat valósított meg. Idén csaknem 10%-kal kevesebb hulladék keletkezett, mint tavaly. Az átlagosan 5%-os áremelési javaslattal szemben a testület 4,2 %-os emelést fogadott el, melyet a szolgáltató kifogásolt, így a kérdést a decemberi ülésen ismét tárgyalják.
Csökkentek a Gondozási Központban fizetendő térítési díjak is, mint ismeretes január 1-től az ebédet nem a korábbi szolgáltató, hanem a Panoráma Étterem biztosítja. A csökkenés mértéke 105 Ft adagonként.
Módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi rendezéséről szóló rendelet, mely kiegészült a bölcsődei szolgáltatással.
A képviselők módosították a márciusban elfogadott Foglalkoztatási tervet, így a tervezett 30 fő helyett 51 fő közmunkást tud a település foglakoztatni, a munkabérük igényléséhez szükséges volt a terv pontosítása.
A képviselők döntöttek a 2. számú fogorvosi körzet betöltéséről, melyet 2010. február 1-től Dr. Padányi Katalin lát el.
Az önkormányzat pályázat benyújtásáról döntött a Zalka és Piszkei lakótelepeken létesítendő játszóterek megvalósítása érdekében. A pályázat 10%-os önrészt igényel.
Sor került a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának módosítására is, melyet az évközben elvégzett szakmai vizsgálatok, ellenőrzések indokoltak. A program a www.labatlan.hu oldalon megtekinthető.
Végül a testület meghozta a szükséges döntéseket az egykori hulladéklerakó rekultivációját megelőző telekalakításhoz.


[ 2009.11.25. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-