nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Választás 2010. oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Választás 2010.
Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választás szabályairól - 2010. október 3.

Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról

A Magyar Köztársaság Elnöke 204/2010. (VII. 16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 19-ig kézhez kapják, a névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig kell közszemlére tenni.


A települési önkormányzati képviselők választása

A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg.
Jelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Lábatlanon ez legalább 43 főt jelent.
Egy választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma (Lábatlanon 8 fő), de a szavazat akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

A polgármester választása

Polgármesterjelöltet ajánlani a fehér színű ajánlószelvényen lehet. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Lábatlanon ez legalább 129 főt jelent.
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak.
Listát ajánlani a rózsaszínnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Az a lista indulhat a választáson, melyet a választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a ajánlott.
A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték.

Az ajánlószelvény

Ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az ajánlás nem vonható vissza.
A választásra jelöltet/listát ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet.
Egy választópolgár egy jelöltet/listát ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet/listát többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet/listát is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A szavazás helye

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától (2541 Lábatlan, József A. u. 60.), a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.


Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással szavazás)
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.

Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!

Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a Helyi Választási Irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba lehet helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
- Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választásra azon a településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár szerepel a választói jegyzékben és a választást a helyi választási bizottság kitűzte.
Mivel Lábatlanon a választás kitűzésének napján (2010. augusztus 9-én) a cigány kisebbségi választói névjegyzéken szereplők száma meghaladta a 30 főt, így a Helyi Választási Bizottság 2010. október 3. napjára kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 4 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre, mely szavazókör Lábatlanon az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi úton lévő napközi épületében került kijelölésre.
A szavazólapon legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.


Választási bizottságok

Az önkormányzati választásokon helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok (választási bizottságok) működnek.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi választási bizottság három tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon (2010. augusztus 22.) választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig tart.
Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 12-i ülésén a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Bognár Györgyné
Maros Gyöngyi
Balogh Erzsébet

Póttagok:
Schmidt Tiborné
Kerléné Kósa Viktória


A szavazatszámláló bizottságok tagjai, póttagjai az országgyűlési választások előtt már megválasztásra kerültek.

A választási bizottságok megbízott tagjait a jelöltet állító jelölő szervezet és a független jelölt legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig jelentheti be.


A választásról további információkat találhatnak a www.valasztas.hu internetes oldalon, illetve választással kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak a Polgármesteri Hivatalunkban működő Helyi Választási Irodához.


Schantzl Edit
HVI-vezető


[ 2010.08.16. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-